IkäArvokas
Etsivää ja osallistavaa vanhustyötä

IkäArvokas oli vuoden 2013 Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla rahoitettu hanke, jonka päämääränä oli ikääntyneiden huono-osaisuudesta johtuvan syrjäytymisen ja yksinäisyyden vähentäminen ja oman elämänhallinnan edistäminen. Hankkeen toiminnan lähtökohtana oli voimavaralähtöisyys.

Hanke toteutettiin yhteistyönä Kirkkopalvelujen, Kehittämiskeskus Tyynelän (nyk. Riippuvuustyön kehittämisyksikön) ja seurakuntien (Mikkeli, Varkaus, Pieksämäki, Salo, Turku Katariina ja Pöytyä) diakoniatyön kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehtii kummiseurakuntien (Kuopio, Puumala, Rautavaara, Konnevesi, Pirkkala, Lempäälä, Kärkölä, Merikarvia ja Sastamala) diakoniatyön kanssa.

Yhteistyössä oli mukana seurakuntien diakoniatyön lisäksi paikkakunnilla keskeisimmät julkisen sektorin toimijat, kyläyhdistykset, eläkeläisjärjestöt, vanhusneuvostot, paikalliset ja osin valtakunnalliset järjestötoimijat, vanhusten arkisissa ympäristöissä toimivat tahot ja vapaaehtoisten vertaistoimijoiden verkostot.

Tavoitteena yksinäisten ikäihmisten kohtaaminen

IkäArvokas-hankkeen tavoitteena oli etsiä ja kehittää uusia menetelmiä eristäytyneiden, yksinäisten ja syrjäytyneiden ikäihmisten tavoittamiseksi ja ohjata heitä palveluiden ja tuen piiriin. Tarkoituksena oli kehittää ikäihmisille heidän tarpeistaan lähteviä vertaistoiminnan muotoja ja kouluttaa vapaaehtoisia ikäihmisten tukihenkilöiksi ja vertaisohjaajiksi. Projektilla haluttiin lisätä arjen toimintaympäristöissä ja ammattilaisten keskuudessa tietoa sekä tietoisuutta yksinäisten ja eristäytyneiden ikäihmisten kohtaamisesta ja avun tarpeesta. Hanke tuotti myös etsivään ja osallistavaan työhön vertaistoimintaan liittyvää koulutusmateriaalia.

Työmuotoja etsivään ja osallistavaan vanhustyöhön

IkäArvokas-hankkeen työmuodot:

  • yhteistyöverkostojen kokoaminen etsivään työhön
  • kehittämisryhmätyöskentely monialaisesti
  • seminaarit tiedon lisäämiseksi
  • hyvien käytäntöjen jakaminen
  • tutustumiskäynnit etsivää vanhustyötä ja vertaistukea toteuttaviin yksiköihin
  • etsivän ja osallistavan vanhustyön menetelmien kokeileminen
  • työpajatyöskentely vapaaehtoistyöhön
  • kehitetään etsivään työhön työmenetelmiä ja -välineitä

Hyödynnä hankkeen tuottama opas:

Ota yhteyttä!

Seppo Sulkko
p. 0400 655 932
seppo.sulkko@kirkkopalvelut.fi
Huvilakatu 31
76130 Pieksämäki