Pelituki – pelihaittojen ja liiallisen internetin käytön ehkäisy ja hoidon kehittäminen

1. Ongelmallinen digi- ja rahapelaaminen sekä nettihaitat
– Alueellista tukea ja koordinaatiota
2. Uusien toimintatapojen luominen ja verkostoyhteistyö
– Tule mukaan Pelitukiverkostoon!
3. Tietoa pelaamisesta ja netin käytöstä ilmiöinä sekä käytännön apuvälineitä
Pelineuvolasta apua ja tukea

 

 

Pelitukea toteuttavat Sovatek-säätiö (koordinaatio), Riippuvuustyön kehittämisyksikkö ja Kuopion kriisikeskus. Toiminta-alueena on Keski- ja Itä-Suomi. Pelituen neljä päätoimista työntekijää vastaavat toiminnoista omilla alueillaan.

Pelituki kokoaa ja välittää tietoa pelikulttuurista ja pelaamisesta ilmiönä. Toiminnassa kehitetään keinoja pelihaittojen tunnistamiseen ja ehkäisemiseen sekä ongelmapelaamisen puheeksiottoon ja hoitoon. Pelituki toimii myös liiallisen netinkäytön ehkäisyn ja hoidon kehittämiseksi.

Kohderyhminä ovat sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset, järjestötoimijat sekä pelaajat ja heidän läheisensä, erityisesti nuoret ja heidän vanhempansa. Pelituki tekee aktiivisesti alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä pelihaittatoimijoiden kesken.

Lue lisää Pelituen kotisivuilta: www.pelituki.fi

Pelitukea rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Pelituki löytyy myös Facebookista ja Instagramista.

Ota yhteyttä:

Eija Myllymäki
Aluesuunnittelija, Etelä-Savo, Varkauden seutu
p. 040 554 2506
Riippuvuustyön kehittämisyksikkö
eija.myllymaki@kirkkopalvelut.fi

Kirsi Marin
Suunnittelija, Pohjois-Savo
p. 050 557 6720
Kuopion kriisikeskus
kirsi.marin@kuopionkriisikeskus.fi

Jarkko Järvelin
Koordinaattori, Jyväskylän seutu
p. 050 594 2503
Sovatek-säätiö, Jyväskylä
jarkko.jarvelin@sovatek.fi

Hanna Karvinen
Suunnittelija, Pohjois-Karjala
p. 050 311 8191
Sovatek-säätiö, Joensuu