Pelituki kehittää tukea ongelmallisen pelaamisen ehkäisyyn

Pelituki tuottaa ja välittää tietoa digi- ja rahapelaamisesta sekä kehittää verkostoyhteistyötä ongelmallisen pelaamisen tunnistamiseksi ja pelihaittojen ehkäisemiseksi.

Pelitukea toteuttavat Sovatek-säätiö (koordinaatio), Riippuvuustyön kehittämisyksikkö ja Kuopion kriisikeskus. Toiminta-alueena on Keski- ja Itä-Suomi. Pelituen kolme päätoimista työntekijää vastaavat toiminnoista omilla alueillaan.

Pelituki kokoaa ja välittää tietoa pelikulttuurista ja pelaamisesta ilmiönä sekä kehittää toimintatapoja ja keinoja riskipelaajien tunnistamiseksi, pelihaittojen ehkäisemiseen ja ongelmalliseen pelaamiseen puuttumiseen. Lisäksi Pelituki toimii myös haitallisen netinkäytön ehkäisyn ja hoidon kehittämiseksi. Kohderyhminä ovat sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset, järjestötoimijat sekä pelaajat ja heidän läheisensä, erityisesti nuoret ja heidän vanhempansa. Pelituki tekee aktiivisesti alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä pelihaittatoimijoiden kesken.

Pelituen kotipesänä toimiva www.pelituki.fi-sivusto välittää tietoa ja tukea pelaamiseen ja pelihaittoihin liittyen. Sivustolla olevista Lataamosta ja Neuvolasta löytyy hyödyllisiä Pelituki-hankkeen (2012 – 2015) tuotoksia, mm. raportteja, työvälineitä ja muita materiaaleja.

Pelitukea rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Pelituki löytyy myös Facebookista ja Instagramista.

Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat liittyä verkoston toimintaan tai jos sinulle heräsi ajatuksia mahdollisista yhteistyömuodoista.

Ota yhteyttä:

Eija Myllymäki
Aluesuunnittelija, Etelä-Savo, Varkauden seutu
p. 040 554 2506
Riippuvuustyön kehittämisyksikkö
eija.myllymaki@kirkkopalvelut.fi

Kirsi Marin
Suunnittelija, Pohjois-Savo
p. 050 557 6720
Kuopion kriisikeskus
kirsi.marin@kuopionkriisikeskus.fi

Jarkko Järvelin
Koordinaattori, Jyväskylän seutu
p. 050 594 2503
Sovatek-säätiö, Jyväskylä
jarkko.jarvelin@sovatek.fi

Hanna Karvinen
Suunnittelija, Pohjois-Karjala
p. 050 311 8191
Sovatek-säätiö, Joensuu