Voimakas – tukea päihde- ja mielenterveyshaittoja kokeville nuorille

Voimakas-projekti oli Kehittämiskeskus Tyynelän (nyk. Riippuvuustyön kehittämisyksikön) hallinnoima ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama projekti, jonka tavoitteena oli kehittää mielenterveys- ja päihdehaittoja kokevien 15–25-vuotiaiden nuorten kanssa tehtävää työtä nuoren voimavaroja ja osallisuutta vahvistavaan sekä nuoren omia tavoitteita korostavaan suuntaan. Projekti toimi Savonlinnassa, Varkaudessa, Juvalla, Joroisissa ja Rantasalmella vuosina 2012–2015 ja siinä työskenteli kolme projektityöntekijää. Projektin päämääränä oli päihde- ja mielenterveyshaittoja kokevien nuorten hyvinvoinnin asiakaslähtöinen tukeminen.

Voimakas-projektin päätavoitteena oli nuoren sosiaalinen vahvistaminen ja voimavarakeskeinen motivoiminen muutokseen nuoren arkisissa ympäristöissä. Osatavoitteina oli kannustaa nuoria päihteettömään elämään ja etsimään omaa hyvinvointia tukevia sosiaalisia suhteita sekä lisätä nuorten osallisuutta heille suunnattujen toimintojen kehittämisessä. Lisäksi tavoitteena oli vahvistaa monialaista ja moniammatillista yhteistyötä projektipaikkakunnilla ja syventää osaamista nuorten kanssa tehtävässä työssä. Kehittämistyötä tehtiin yhdessä projektipaikkakuntien nuorten ja työntekijöiden kanssa.

Projektin toimintamuotoina olivat nuoren arkeen jalkautuva asiakasyhteistyö, yhteistyössä paikkakuntien työntekijöiden kanssa suunnitellut ja toteutetut ryhmätoiminnat nuorille, tiivis yhteistyö verkostojen toimijoiden kanssa, erilaisten koulutusten ja tietoiskujen suunnittelu ja toteuttaminen sekä nuorten kokemusten, mielipiteiden ja projektissa havaittujen hyvien käytäntöjen esille nostaminen erilaisten viestintäkanavien kautta.

Voimavarakeskeisiä työtapoja

Projektin lopputuotteeksi tehtiin Olen Voimakas! -työkirja eli kooste projektissa kehitetyistä voimavarakeskeisen tuen työtavoista. Työkirjaan koottiin tiivistettyjä kuvauksia projektissa tehdystä arkeen jalkautuvasta työstä, esimerkkejä projektissa kehitetyistä ryhmätoiminnoista sekä nuorten kanssa tehdyssä työssä kehitettyjä tai muokattuja ja testattuja työvälineitä. Ryhmämallit ja työvälineet jäävät vapaasti hyödynnettäviksi nuorten kanssa tehtävässä työssä. Työkirjan lopussa on myös linkkejä, joista löytyy lisää muiden kehittämiä työvälineitä. Työkirja julkistettiin projektin lopputapahtumissa syksyllä 2015.

Voimavaroja muutokseen -työväline kehitettiin projektissa yhdessä nuorten ja paikkakuntien työntekijöiden kanssa. Se on tarkoitettu avuksi ja tueksi nuorelle ja työntekijälle nuoren voimavarojen ja toiveiden tarkasteluun. Työvälineen tavoitteena on tehdä näkyväksi nuoren voimavaroja ja muutoksen tarpeita sekä auttaa nuorta pohtimaan, mitä hän itse on valmis tekemään oman hyvinvointinsa ja haluamansa muutoksen eteen. Voimavaroja muutokseen -työväline sisältyy Olen Voimakas! -työkirjaan, mutta se on myös erillisenä liitetiedostona saatavilla sivun alalaidassa.

Olen Voimakas! -työkirja on tiivistetty ja käännetty myös englanniksi. Se sisältää myös Voimavaroja muutokseen työkalun ohjeineen!

Hyödynnä hankkeen tuottamat aineistot:

Kysy lisää!

Erityisasiantuntija
Kirsi Eskola
kirsi.eskola@kirkkopalvelut.fi
p. 040 553 6612