Materiaalia nuorten kanssa työskentelyyn

Voimavaroja muutokseen

Voimavaroja muutokseen -työväline on tarkoitettu nuorten kanssa tehtävään työhön, auttamaan nuorta hahmottamaan omia vahvuuksiaan ja voimavarojaan sekä asioita, jotka nuorta huolestuttavat. Työväline soveltuu sekä tutustumisvaiheeseen uuden nuoren kanssa, että jo pidempään yhteistyössä olleen nuoren kanssa, kun haluat kokeilla uutta tapaa tarkastella nuoren elämää.Voimavaroja muutokseen -työvälineen keskiössä ovat nuoren omat ajatukset ja yhteinen keskustelu niistä. Työväline auttaa nuorta hahmottamaan omaa elämäänsä ja mahdollisuuksiaan. Nuoren määrittelemistä asioista lähtevällä työskentelyllä tuetaan nuoren kehittyvää identiteettiä oman elämän aktiivisena toimijana, lujitetaan motivaatiota muutoksiin sekä kannustetaan sitoutumaan yhteistyöhön oman hyvinvoinnin vahvistamisessa.

Voimavaroja muutokseen -työväline on kehitetty osana Kirkkopalvelut ry:n kehittämis- ja hanketoimintaa Voimakas-projektissa (2012-2015).

Tilaa Voimavaroja muutokseen työväline maksutta tästä http://bit.ly/voimavarojamuutokseen 

 

Olen voimakas! -työkirja

Olen Voimakas! -työkirja on kooste voimavarakeskeisen tuen työtavoista. Työkirjassa on tiiviitä kuvauksia nuorten arkeen jalkautuvasta työstä sekä kehitetyistä työvälineistä ja esimerkkejä ryhmätoiminnoista. Työkirja on julkaistu 2015.

Olen voimakas -työkirja

I got power! Resource-centered support for young people with substance abuse and mental health problems