Yhdessä kokoNAINEN tukena päihdehaittoja kokeville naisille

Vuonna 2018 käynnistynyt Yhdessä kokoNAINEN -hankkeessa kehitetään tukea päihteitä käyttäville naisille yksilö- ja ryhmätoimintana sekä tarjotaan tukea arjen hallintaan. Asiakastyötä tehdään Jyväskylän ja Varkauden seuduilla vuosina 2018 – 2020.

Tavoitteina on toimintamallien luominen naiseuden huomioimiseen päihdetyössä, vertaistoiminnan vahvistaminen sekä sähköisten palvelujen ja digitaalisuuden kokeileminen päihdetyössä.

Toimintatapoina on voimavarakeskeinen asiakastyö yksilö- ja ryhmätyöskentelyn eri muodoin, yhteistyö sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa, päihdetukihenkilökoulutus sekä sähköisten palvelujen tuottaminen.

Haluatko mukaan toimintaan?

Päihteiden käyttö vaikuttaa kaikkiin elämän osa-alueisiin. Kaikista elämän haasteista ja vaiheista on kuitenkin mahdollista selviytyä päihteettä.

Mietityttääkö sinua naiseus, päihteiden käyttö sekä niihin kietoutuvat asiat? Haluaisitko jutella asiasta luottamuksellisesti? Kaipaatko vertaisuutta ja ryhmätoimintaa? Haluaisitko olla mukana suunnittelemassa naisille suunnattua toimintaa, jonka tavoitteena on tukea päihteitä käyttävien naisten elämänhallintaa?

  • Ohjaus ja neuvonta
  • Yksilötyö
  • Ryhmätoiminnat

Yhdessä kokoNAINEN tarjoaa luottamuksellista ja maksutonta apua ja tukea eri-ikäisille naisille, joita mietityttää naiseuden teemat ja päihteiden käyttö. 

Tulosta esite
Ota yhteyttä!

Maiju Lehtonen
koordinaattori
p. 040 663 6188
maiju.lehtonen@kirkkopalvelut.fi
Vilhulantie 251 D
76850 Naarajärvi

Jyväskylä:
Laura Pöyhönen

aluetyöntekijä
p. 040 643 4291
laura.poyhonen@kirkkopalvelut.fi
Sepänkeskus
Kyllikinkatu 1-3
40100 Jyväskylä

Varkaus:
Tiina Talvensaari
aluetyöntekijä Varkaus
p. 040 643 3754
tiina.talvensaari@kirkkopalvelut.fi
Ratakatu 6
78850 Varkaus