Materiaalia naisten kanssa työskentelyyn

KokoNainen opassarja

KokoNainen –opassarja on tarkoitettu työskentelyyn naisten kanssa, jotka ovat toipumassa päihteiden käytöstä. Opassarja tarjoaa näkökulmia ja työvälineitä naiserityiseen päihdetyöhön ja naiseuden huomioimiseen osana kokonaisvaltaista päihteistä kuntoutumista. Löydät oppaista työvälineitä sekä yksilötyöskentelyyn että ammattilaisohjatun naisille suunnatun vertaisryhmän toteuttamiseen. Ne sisältävät vinkkejä sekä konkreettisia harjoituksia ja työkaluja työskentelyn tueksi.KokoNainen- opassarjan keskiössä ovat naiseuden vahvistaminen ja sukupuolen huomioiminen osana päihteistä kuntoutumista.

Tilaa opassarja käyttöösi tästä http://bit.ly/kokonainenopassarja

KokoNainen podcast

KokoNaiset on yhdeksänosainen podcast-sarja, joka käsittelee naiseuden huomioimista päihdetyössä. Se on puhetta naisista, päihteistä ja toipumisesta.

Podcast perustuu Yhdessä kokoNAINEN-hankkeen kehittämän KokoNainen-työotteen teemoihin ja sen tarkoitus on kannustaa ammattilaisia, jotka kohtaavat työssään päihteitä käyttäviä naisia, käsittelemään naiseuteen liittyviä teemoja osana päihteistä toipumista. Sen tarkoitus on rohkaista meitä kaikkia puhumaan, kuulemaan ja näkemään. Lisätä ymmärrystä toipumisesta, naiserityisyydestä ja siitä, millaista on olla päihteistä toipuva nainen.

KokoNaiset-podcast on suunniteltu yhdessä hankkeen toimintaan osallistuneiden naisten kanssa, joista yksi vieraileen myös podcast-jaksoissa (jaksot 4 ja 7). Lisäksi keskustelemassa ovat koulutettu kokemusasiantuntija (jaksot 2 ja 8) sekä naisten päihdetyön asiantuntijavieraat (jakso 9).

Kuuntele podcast tästä https://soundcloud.com/kokonaisetpodcast

Naiseutta huomioiva materiaali on kehitetty Yhdessä kokoNAINEN-hankkeessa (2018- 2021).