IkäArvokas -hankkeessa kehitettiin etsivän ja osallistavan vanhustyön mallia (2018-2022)

Kirkkopalvelujen ja Oulun Diakonissalaitoksen säätiön yhteinen IkäArvokas-hanke (2018–2022) jatkokehitti ja levitti Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla aiemmin kehitettyä etsivän ja osallistavan vanhustyön mallia. Hankkeessa oli mukana yli 20 uutta paikkakuntaa. Ensisijaisena kohderyhmänä olivat hankepaikkakunnilla vanhus- ja vapaaehtoistyössä toimivat kuntien, järjestöjen ja seurakuntien työntekijät. Monialaisen yhteistyön avulla oli tarkoitus löytää yksinäisiä, avun ja palvelujen ulkopuolella olevia ikäihmisiä. Tarkoituksena oli tavoittaa myös sellaiset ikäihmiset, jotka ovat kiinnostuneita vapaaehtoistyöstä, vertaistoiminnasta ja vertaisryhmien ohjaamisesta.

Työmuotoina

 • Monialainen verkostoyhteistyö hankepaikkakunnilla
 • Koulutus- ja seminaaritilaisuudet sekä vertaistapaamiset hyvien käytäntöjen jakamiseksi valtakunnallisesti
 • Uusien menetelmien kehittäminen ja kokeilu yksinäisten ikäihmisten löytämiseksi, keskiössä Hoksauta minut -yhteydenottokortti
 • Koulutuskokonaisuus vapaaehtois- ja vertaistoimintaan

Hankkeessa kehitettyjä etsivän vanhustyön toimintamalleja ja menetelmiä:

 • Perustana aiemmin Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla kehitetty etsivän ja osallistavan vanhustyön malli
 • Hoksauta minut -yhteydenottokortti
  – malli on kuvattu Innokylään
  – kortti on mukana Elämänotteen Löydetyksi tuleminen -toimintamalleissa (Innokylä)
  – kortin käyttöönottoon liittyvät videot: Oulun ja Haminan korttikampanja
 • Matalan kynnyksen vertaiskerhotoiminta on mukana Elämänotteen helppo-osallistua -toimintamalleissa (Innokylä)
 • Vertaistoiminnan koulutusmateriaalit vapaaehtoistoiminnan ja matalan kynnyksen ryhmätoiminnan tueksi

Kysy lisää

Eija Myllymäki, erityisasiantuntija
Huvilakatu 31, E-rakennus, 76130 Pieksämäki
p. 040 359 4129
eija.myllymaki@kirkkopalvelut.fi

Stea-rahoitteinen IkäArvokas-hanke oli kolmivuotinen (2018-2021). Toiminnan levittämis- ja juurruttamistyötä jatkettiin vielä vuoden 2022 loppuun.

Kirkkopalvelujen ja Oulun Diakonissalaitoksen säätiön yhdessä toteuttaman hankkeen kumppaneina olivat Suomen Kylät ry, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry sekä Kirkkohallitus. IkäArvokas-hanke oli mukana valtakunnallisessa Elämänote-ohjelmassa (STEA).