Yhdessä vanhemmuuden tueksi 2021-2023

Kehittämishankkeen tavoitteena on vahvistaa eri tavoin vanhemmuutta tukevia toimintoja alueilla. Hankkeessa hyödynnetään jo olemassa olevia hyviä toimintamalleja sekä kehitetään ja kokeillaan uudenlaisia toimintoja eli pilotteja vanhemmuuden tukemiseksi. Yhteistyökumppaneitamme ovat paikalliset seurakunnat. Lisäksi teemme yhteistyötä alueen muiden toimijoiden ja perheiden kanssa. Työskentelyn keskiössä on vanhemmuutta ennalta vahvistavien toimintojen kehittäminen ja käyttöönotto sekä paikallisten ja alueellisten yhteistyöverkostojen rakentaminen. Järjestämme myös koulutuksellisia tilaisuuksia hankkeen kumppanijärjestöjen kanssa.

Hanke toimii rinnakkaishankkeena Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Pelastakaa Lapset ry:n vuonna 2021 käynnistyvän Yhteisvastuu -rahoitteisen vanhemmuutta tukevan hankkeen kanssa. Teemme yhteistyötä myös Kirkkohallituksen kasvatus- ja neuvontatyön kanssa. Tavoitteenamme on toimia Yhteisvastuun hengessä mahdollisimman kattavasti koko maan alueella.

Hanke on kolmivuotinen ja sen rahoituksesta vastaa Tunkelon säätiö.

Hankkeen pilottiseurakunnat:

Yhteystiedot

 

Minna Laitinen, projektityöntekijä
Huvilakatu 31 rak. E,
76130 Pieksämäki
p. 040 767 9237
minna.laitinen@kirkkopalvelut.fi

 

Yhteistyössä mukana

Mannerheimin lastensuojeluliitto
Pelastakaa Lapset ry
Kirkkohallituksen kasvatus- ja perheneuvontatyö
Lasten ja nuorten keskus ry