Yhdessä vanhemmuuden tueksi 2021-2023

Kehittämishankkeen tavoitteena on vahvistaa eri tavoin vanhemmuutta tukevia toimintoja alueilla. Hankkeessa vahvistetaan jo olemassa olevia hyviä toimintamalleja sekä kehitetään ja kokeillaan uudenlaisia toimintoja eli pilotteja vanhemmuuden tukemiseksi. Yhteistyökumppaneitamme ovat paikalliset seurakunnat. Lisäksi teemme yhteistyötä alueen muiden toimijoiden ja perheiden kanssa. Työskentelyn keskiössä on vanhemmuutta ennaltavahvistavien toimintojen kehittäminen ja käyttöönotto sekä paikallisten ja alueellisten yhteistyöverkostojen rakentaminen. Järjestämme myös alueellisia koulutuksia hankkeen kumppanijärjestöjen kanssa.

Hanke on kolmivuotinen ja sen rahoituksesta vastaa Tunkelon säätiö.

Tule mukaan yhteistyökumppaniksi!

Haemme kehittämishankkeeseen mukaan evankelisluterilaisia seurakuntia Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Keski-Suomen alueilta.  Mukaan lähteviltä seurakunnilta ei vaadita erillistä rahoitusta, mutta toivomme kuitenkin mielenkiintoa tarkastella ja kehittää vanhemmuuden tuen palveluita yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Toivomme myös sitoutumista kehittämistyöhön koko hankkeen ajaksi. Apuna kehittämistyössä on hankkeen projektityöntekijä sekä laaja valtakunnallinen toimijaverkosto.

Haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella (alla), jonka viimeinen palautuspäivä on perjantaina 4.12.2020. Päätös pilottipaikkakunnista tehdään joulukuun aikana ja varsinainen yhteinen työskentely käynnistyy vuoden 2021 alussa.

Hae tästä.

Yhteystiedot

 

Minna Laitinen, projektityöntekijä
Huvilakatu 31 rak. E,
76130 Pieksämäki
p. 040 767 9237
minna.laitinen@kirkkopalvelut.fi

 

Yhteistyössä mukana

Mannerheimin lastensuojeluliitto
Pelastakaa Lapset ry
Kirkkohallituksen kasvatus- ja perheneuvontatyö