Kirkkopalvelut ry:n muutosneuvottelut ovat päättyneet

Kirkkopalvelut ry:n muutosneuvottelut päättyivät 27.2. ja toimenpiteet irtisanomisten osalta on toteutettu.

Neuvottelujen perusteina olivat STEP-päiväkodin, STEP-kansanopiston, STEP-seurakunnille toimintakokonaisuuden sekä Valona hyvinvoinnin taloudellinen tilanne.
Lisäksi neuvottelujen perusteina olivat STEP-koulutuksen, Valona-hyvinvoinnin sekä Diakonia ja kehittämisen uudelleenorganisointi.

Neuvottelut koskivat STEP-koulutuksen liiketoimintapalveluiden, STEP-seurakunnille toimintakokonaisuuden ja STEP-päiväkodin henkilöstöä.
Lisäksi neuvottelut koskivat STEP-koulutuksen, Valona-hyvinvoinnin sekä Diakonia ja kehittäminen palvelualueiden johtajia sekä esihenkilötyötä tekeviä.

Muutosneuvottelujen jälkeen Kirkkopalvelut ry on irtisanonut 15 henkilön työsuhteet. Suurin yksittäinen ratkaisu oli Järvenpäässä sijaitsevan STEP-päiväkodin lakkauttaminen, josta aiheutui kahdeksan henkilön työsuhteiden irtisanominen. Päiväkoti toimii 31.7. saakka. Muista seitsemästä irtisanomisesta viisi kohdentui johto- ja päällikkötehtävissä toimiviin henkilöihin eri puolilla Suomea. Lisäksi kolme päällikkötehtävää jätetään tilanteessa täyttämättä.

Lisätietoa:

Ilkka Mattila
johtaja, Kirkkopalvelut
040 517 6100

Helena Ahonen
rehtori, STEP-koulutus
040 537 0999