Seurakuntatyön kehittäminen, koulutus
ja konsultointi

Kirkkopalvelut tarjoaa jäsenilleen ja muille sidosryhmille konsultointipalveluja, seurakuntadiakonian kehittämispalveluja sekä hanke- ja kehittämisyhteistyötä.

Konsultoinnissa Kirkkopalvelut on erikoistunut seurakuntien hallinnon, johtamisen, rakenteiden kehittämisen, talouden, viestinnän sekä työyhteisöjen kehittämisen eri tehtäviin.

Hanketoiminnassa painopisteenä on ollut päihde- ja riippuvuustyön osaamisen kehittäminen, yhteistyöverkostojen ylläpitäminen sekä vapaaehtoistoiminta.

Myös Kirkkopalvelujen omistaman Seurakuntaopiston tilauskoulutukset vastaavat oman alansa konsultointi- ja kehittämistarpeisiin.

Kysy lisää!
Seurakuntatyön kehittäminen, koulutus ja konsultointi
  • Sami Lahtiluoma, kehittämiskonsultti, kouluttaja (rakennemuutokset, työyhteisöt, johtaminen, hallinto), p. 040 592 2197
EU-rahoitukseen liittyvä konsultointi
  •  EU-hanketoiminnan yhteistyö Kirkkopalvelut ry:n ja Juha Välilän kesken muuttuu 1.7.2021 alkaen. Kirkkopalvelut ei tarjoa toistaiseksi EU-hankerahoitukseen liittyvää neuvontapalvelua jäsenseurakunnille ja -järjestöille. Juha Välilä hoitaa Kirkkopalvelujen puolesta käynnistetyt seurakuntien EU-rahoitushankkeet loppuun erikseen sovitulla tavalla. Jos seurakunnat ovat kiinnostuneita EU-rahoituksen hyödyntämismahdollisuuksista, suositellaan että seurakunnat olisivat yhteydessä suoraan Juha Välilään (sähköposti: juha@valilat.fi ja puhelin: 040 7421 741).
Diakoniatyön kehittäminen
Päihde- ja riippuvuustyön kehittäminen