Seurakuntatyön kehittäminen, koulutus
ja konsultointi

Kirkkopalvelut tarjoaa jäsenilleen ja muille sidosryhmille konsultointipalveluja, seurakuntadiakonian kehittämispalveluja sekä hanke- ja kehittämisyhteistyötä.

Konsultoinnissa Kirkkopalvelut on erikoistunut seurakuntien hallinnon, johtamisen, rakenteiden kehittämisen, talouden, viestinnän sekä työyhteisöjen kehittämisen eri tehtäviin.

Hanketoiminnassa painopisteenä on ollut päihde- ja riippuvuustyön osaamisen kehittäminen, yhteistyöverkostojen ylläpitäminen sekä vapaaehtoistoiminta.

Yhteistyössä Kotimaa Oy:n omistaman Insight Oy:n kanssa Kirkkopalvelut tarjoaa myös Jäsen 360 -työkalun käyttöön liittyviä konsultointipalveluita.

Myös Kirkkopalvelujen omistaman Seurakuntaopiston tilauskoulutukset vastaavat oman alansa konsultointi- ja kehittämistarpeisiin.

Kysy lisää!
Seurakuntatyön kehittäminen, koulutus ja konsultointi
  • Sami Lahtiluoma, kehittämiskonsultti, kouluttaja (rakennemuutokset, työyhteisöt, johtaminen, hallinto), p. 040 592 2197
  • Karoliina Nivari, kehittämiskonsultti, kouluttaja (työyhteisöt, johtaminen, viestintä), p. 040 556 1179
Diakoniatyön kehittäminen
Päihde- ja riippuvuustyön kehittäminen