Vuoden 2017 viralliset kolehdit Kirkkopalveluille


Kirkkohallitus on määrännyt kerättäväksi Kirkkopalvelujen kautta vuonna 2017 seuraavat viralliset kolehdit:

SU 5.2.2017 Yhteisvastuukeräys 
SÖ 5.2.2017 Gemensamt Ansvar

Kolehti kerätään vuoden 2017 Yhteisvastuukeräyksen hyväksi Kirkkopalvelujen kautta. 

Tilitysohje 5.2.2017 kerättävälle kolehdille sekä kaikille muille Yhteisvastuu-kolehdeille: 

 • IBAN: FI16 2089 1800 0067 75
 • BIC: NDEAFIHH
 • Viitenumeroa ei käytetä
 • Viestikenttään: seurakunnan nimi, sana ”kolehti”, päivämäärä

Inbetalning av kollekten samlats 5.2.2017 såväl alla andra Gemensamt Ansvar kollekter: 

 • IBAN: FI16 2089 1800 0067 75
 • BIC: NDEAFIHH
 • Referensnummer används ej
 • Meddelande: församlings namn, ordet ”kollekt”, datum

Kolehtipuhe

Tämän sunnuntain kolehti kerätään Yhteisvastuulle, joka auttaa hädänalaisia täällä (oman paikkakunnan nimi), Suomessa ja kehitysmaissa. Vuoden 2017 keräysvaroin torjutaan ihmiskauppaa.

Ihmiskauppaa ja siihen rinnastettavaa hyväksikäyttöä pidetään yhtenä tämän hetken suurimmista ihmisoikeushaasteista. Ihmiskauppaa on vaikea havaita, mutta se on läsnä kaikkialla. Myös Suomessa. Ihmisten liikkuvuuden lisääntymisen myötä ihmiskaupan riskit ovat kasvaneet ja avuntarve suuri.

Suomessa yhteisvastuuvaroin autetaan ihmiskaupan uhreja yhteistyössä Pro-tukipiste ry:n, Rikosuhripäivystyksen, Pakolaisneuvonta ry:n ja Monika-Naiset liitto ry:n kanssa. Keräysvaroin kehitetään tukihenkilötoimintaa ja etsivää työtä, tarjotaan kriisiapua sekä matalan kynnyksen oikeudellista neuvontaa.

Omassa seurakunnassamme Yhteisvastuuvaroin autetaan myös... (kirjoita tähän, mihin oman seurakunnan 10 % osuus keräyksen tuotosta käytetään).

Pinta-alaltaan lähes neljä kertaa Suomea pienempi Jordania on ottanut vastaan viime vuosina reilut 650 000 virallisesti rekisteröityä pakolaista, kolmanneksi eniten koko maailmassa. Epäviralliset arviot liikkuvat noin 1,4 miljoonan pakolaisen kieppeillä. Yli puolet heistä on alle 18-vuotiaita.

Jordaniassa yhteisvastuuvaroin rahoitetaan nuorten Syyrian pakolaisten työllistymistä tukevaa koulutusta sekä vaikeassa elämäntilanteessa tukea antavia harrastusmahdollisuuksia, jotta he pystyisivät rakentamaan kohtuullisen elämän itselleen lähellä kotiseutuaan, ja välttäisivät pakomatkalla vaanivat vaarat, kuten ihmiskaupan ja -salakuljetuksen. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

Yhteisvastuukeräyksen kautta saamme olla mukana torjumassa ihmiskauppaa Suomessa ja maailmalla. Yhteisvastuuvaroin luomme toivoa toivottomuuden keskelle ja muistutamme lähimmäisenrakkaudesta. Ihminen ei ole kauppatavaraa. Jumala siunatkoon lahjamme. Amen.

SU 21.5.2017 Kirkkopäivät

Kirkkohallituksen päätöksellä kerätään 21.5.2017 kolehti valtakunnallisten Kirkkopäivien tukemiseen Kirkkopalvelut ry:n kautta. Kirkkopäivät järjestetään Turussa 19.-21.5.2017.

Kolehdin tuotto käytetään yhteisen kohtaamisen ja rakentavan vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi Kirkkopäivillä. Kirkkopäivät katsoo rohkeasti tulevaisuuteen ja tarjoaa keskustelufoorumin eri tavalla ajatteleville ja eri tavalla uskoville sekä kohtaamispaikan kirkon,kulttuurin ja yhteiskunnan päättäjien välille. Kirkkopäivät on suunnattu kirkon työntekijöille, johdolle ja luottamushenkilöille sekä hiippakunnan paikallisille ihmisille. Kirkkopäivien tavoite on voimaannuttaa, rohkaista ja innostaa.

Turun Kirkkopäivien suunnittelua ja toteutusta ovat ohjanneet kunnianhimoiset tavoitteet.

 • Kristillisen uskon vahvistaminen
 • Luterilaisen identiteetin kirkastaminen
 • Rauhan ja rakkauden edistäminen ekumenian ja uskontojen välisen dialogin kautta.
 • Kirkkopäiväkävijät saavat rohkeutta elää kristittynä.
 • Kirkkopäivillä tehdään yhdessä toivoa luovia tekoja rauhan ja oikeudenmukaisuuden puolesta.

Näillä suuntaviivoilla toivomme, että keväisenä viikonloppuna Turussa toteutuu kristillinen suurtapahtuma, jolta kävijä saa mukaansa uusia ideoita, ajatuksia, tunne-elämyksiä sekä vahvistusta uskoon – siihen, että Jumala ja armo on.

Joka toinen vuosi järjestettävällä suurtapahtumalla on pitkät perinteet. Kirkkopäiviä vietetään nyt jo 48. kerran. Tällä kertaa päivät järjestetään yhteistyössä Kirkkopalvelut ry:n, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän, Turun arkkihiippakunnan, Turun kaupungin, Suomen Lähetysseuran ja Kirkkohallituksen kanssa. Lisäksi Kirkkopäiviä ovat rakentamassa useat kristilliset järjestöt, kirkkomme herätysliikkeet sekä Turun alueen yhteisöt ja yritykset.

Osallistumismaksut sekä kirkkohallituksen, järjestävien seurakuntien ja yhteistyötahojen myöntämät tuet kattavat vain osan kustannuksista. Seurakunnat voivat osallistua Kirkkopäivien rakentamiseen tämän kolehdin välityksellä. Kiitämme seurakuntaasi tästä tuesta ja pyydämme lukemaan oheisen kolehtivetoomuksen 21.5.2017 pidettävässä jumalanpalveluksessa.

Olet lämpimästi tervetullut Turun Kirkkopäiville. Lue lisää: www.kirkkopaivat.fi.

Avaa tästä docxkolehtipuhe.

Tilitysohje:

 • IBAN: FI60 2077 1800 0621 52
 • BIC: NDEAFIHH
 • Viitenumeroa ei käytetä.
 • Viestikenttään maininta: KIRKKOPÄIVÄ

Kirkkohallituksen kolehtisuositukset 2017

Edellä mainittujen virallisten kolehtien lisäksi Kirkkohallitus suosittaa kahta kolehtia Kirkkopalvelut ry:lle: Seurakuntadiakonian tehostamiseen ja kehittämiseen vastaamaan asiakaskunnan muuttuvia tarpeita sekä toista kolehtia Valtakunnallisen elintarvikejakelun koordinoinnin sekä ruokapankkitoiminnan turvaamiseen ja tehostamiseen.

Kolehti seurakuntadiakonian tehostamiseen ja kehittämiseen vastaamaan asiakaskunnan muuttuvia tarpeita

Tilitysohje:

 • IBAN: FI60 2077 1800 0621 52
 • BIC: NDEAFIHH
 • Viitenumeroa ei käytetä.
 • Viestikenttään maininta: SEURAKUNTADIAKONIA

Yhteiskunnassa tapahtuvat suuret ihmisten arkeen ja selviytymiseen vaikuttavat muutokset luovat voimakkaita kehittämistarpeita myös seurakuntien diakoniatyölle. Vanhusten määrä kasvaa, pitkäaikaistyöttömyys ja nuorten aikuisten syrjäytyminen lisääntyy, perusturvan riittämättömyys lisää köyhyyttä ja yksinäisyydestä on tullut ”kansantauti”. Perinteisten toimintatapojen rinnalle pitää löytää myös uusia keinoja vaikuttaa ja auttaa. Seurakuntien diakoniatyössä tarvitaan ammatillisen avun uudelleen suuntaamista, vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen sekä yhteisöllisyyden uusia muotoja.

Kolehtirahoituksella tuetaan eri puolilla Suomea seurakunnissa toteutettavia diakoniatyön kokeiluja, joilla mahdollistetaan toimivien uusien toimivien käytäntöjen luomista. Kokeilujen keskiössä on tuoda monenlaisissa vaikeuksissa ja ahdingossa elävien ihmisten elämään toivoa, ihmisarvoa, merkitystä ja luoda yhdessä parempaa arkea. Syntyneitä hyviä kokemuksia ja malleja tullaan levittämään ”ota naapurista mallia” periaatteella mahdollisimman laajalti. 

Kolehti valtakunnallisen elintarvikejakelun koordinoinnin sekä ruokapankkitoiminnan turvaamiseen ja tehostamiseen

Tilitysohje:

 • IBAN: FI60 2077 1800 0621 52
 • BIC: NDEAFIHH
 • Viitenumeroa ei käytetä.
 • Viestikenttään maininta: RUOKATURVA

Yli 100 000 suomalaista joutuu vuosittain turvautumaan ulkopuoliseen ruoka-apuun.  Lähes 700 000 suomalaista elää köyhyysrajan alapuolella. Seurakuntien ruokapankit ja muut vastaavat toiminnot ovat jo pitkään olleet keskeinen kanava näiden ihmisten auttamisessa.

Kirkkopalvelut ry:n Kotimaanavun ruokaturva vastaa Eu-elintarviketuen koordinoinnista ja jakelusta yli 200 seurakuntaan. Kolehdin avulla voimme varmistaa toiminnan jatkumisen ja ruokaturvan toteutumisen myös kaikkein vähävaraisimmille lähimmäisillemme.

Lisätiedot:

Pirjo Putkonen / Jäsenpalvelut
p. 040 351 8330
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.