Meistä saat päihde- ja riippuvuustyön kehittämiskumppanin

Jos olet alan toimija tai kiinnostunut päihde- ja riippuvuustyön kehittämisestä ja asiantuntijuudesta, saat Riippuvuustyön kehittämisyksiköstä osaavan ja kokeneen kumppanin. Kehittämispalvelujemme lähtökohtana on ihmisten hyvän elämän ja arjen turvaaminen. Tämän teemme tukemalla arjen työn kehittymistä, osaamista ja verkostojen yhteistyötä.

Edistämme ihmisten hyvää elämää, osallisuuden ja tasa-arvon toteutumista kehittämällä päihde- ja riippuvuustyön sisältöjä, osaamista ja vaikuttavuutta. Vaikutamme aktiivisesti riippuvuuksista aiheutuvien ongelmien ehkäisyyn ja kehitämme erityisesti sosiaalista syrjäytymistä vähentäviä asiakaslähtöisiä toimintamalleja.

Työnohjaus- ja työyhteisöpalvelut

Järjestöjen, seurakuntien ja kuntien työntekijät ja työyhteisöt saavat kauttamme koulutettujen työnohjaajien työnohjauspalvelut. Työyhteisöille on mahdollista räätälöidä myös pidempikestoista työyhteisön kehittämispalvelua, joka toteutetaan prosessikonsultaationa.

Kehittämispalvelut

Voit tilata kauttamme työyhteisöjen riippuvuustyön kehittämiseen liittyviä suunnittelu-, arviointi- ja selvityspalveluja.

Teemme alueellisesti ja valtakunnallisesti kehittämiskohteiden taustakartoituksia ja arviointeja, suunnittelemme ja haemme hankerahoituksia ja tarvittaessa toteutamme hankkeen tai annamme asiantuntija-apua projektinhallintaan.

Koulutuspalvelut

Rakennamme ja toteutamme ajankohtaisten riippuvuus- ja kehittämistyön teemojen ympärille erilaisia lyhytkestoisia koulutuksellisia tilaisuuksia, tarpeen mukaan rakennamme parin tunnin tai koko päivän kestävän tilaisuuden työyhteisöjen tai sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden tarpeisiin. Tavoitteena on herättää yhteistä keskustelua valituista teemoista. Tilaisuudet sopivat hyvin terveydenhuollon, sosiaalialan, seurakuntien, yhdistysten ja yksityisten yritysten työntekijöille, kun halutaan lisätä tai vahvistaa työyhteisön osaamista.

Teemoina mm.

  • Päihdetyö
  • Jalkautuva työ
  • Naisnäkökulma päihdetyössä
  • Muutosmotivaatio
  • Läheistyö
  • Nuorten voimavarakeskeinen tukeminen
  • Perhetyö
  • Riippuvuudet ongelmana
  • Puheeksiotto
  • Projektityö

Laajemmissa koulutuksissa yhteistyökumppaninamme toimii Seurakuntaopiston aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut.

Tiedustelut ja tarjouspyynnöt

Erityisasiantuntija Kirsi Eskola
kirsi.eskola@kirkkopalvelut.fi
p. 040 553 6612