Ruoka-apu.fi kokoaa tietoa suomalaisesta ruoka-avusta

Arvioiden mukaan ruoka-apuun turvautuu vuosittain noin 200 000 suomalaista. Kuluttajahintojen nousu on lisännyt ruoka-avun tarvetta entisestään. Ruoka-apu.fi -palvelu näyttää, ketkä ruokaa jakavat, mistä sitä saa ja mitä muuta apua on tarjolla ruoka-apua etsiville. 
 

Ruoka-apu.fi -palvelussa tapahtumistaan ilmoittaa jo kolmannes Suomen tuhannesta ruoka-aputoimijasta. Vuonna 2022 Ruoka-apu.fi:ssä ilmoitettiin yli 25 100 tapahtumaa ja palvelua hyödynsi 117 285 kävijää.

Ilmoitetuista tapahtumista kertyy tilastotietoa, mikä mahdollistaa tarkemman tilannekuvan muodostamisen valtakunnallisesti. Ruoka-aputoimijat voivat hyödyntää tilastoja toimintansa raportoinnissa, seurannassa ja arvioinnissa. Niitä voidaan hyödyntää myös tutkimuskäytössä. Mitä enemmän Ruoka-apu.fi:tä käytetään, sitä tarkempaa ja vaikuttavampaa tietoa ruoka-avusta saadaan valtakunnallisesti.

Vastuu ruoka-avusta on yhä enenevissä määrin kansalaisyhteiskunnalla

EU-ruoka-avun päättyminen heijastui vahvasti evankelisluterilaisen seurakunnan ruoka-aputoimintaan. Ruoka-apu.fi -tilastojen mukaan evankelisluterilaisten seurakuntien järjestämien ruoka-aputapahtumien osuus on pudonnut vuoden sisällä neljäsosan. Samanaikaisesti järjestöjen ja yhdistysten rooli on kasvanut ruoka-apukentällä. Ruoka-apu on yhä vahvemmin järjestöjen ja yhdistysten vastuulla.

Ruoka-apu.fi -tilastoista näkyy, mitä ruokaa on jaettu toiminnassa. Suurin osa jaetusta ruoasta on hävikki- ja lahjoitusruokaa. Ruoka-aputoimijat ovat keksineet uusia ratkaisuita, joilla vastata jaettavan ruoan vähentymiseen. Tiiviimpi yhteistyö kunnan kanssa mahdollistaa mm. koulujen ylijäämäruoan jakamisen ruoka-avussa. EU-ruoka-avun päättyminen on kasvattanut itse ostetun ruoan hyödyntämistä ruoka-aputoiminnassa.

Tarkempaa tietoa ruoka-avusta tarvitaan

Syksyllä ruoka-aputoimijoille teetetyn kyselyn vastaajista yli puolet kertoi kasvaneista asiakasmääristään. ”Ruoka-avussa asioivien määrä lähentelee jo pahimman koronapandemian tasoa, mikä on todella hälyttävää. Syksyn kyselyssä moni vastaajista kertoi joutuneensa tilanteeseen, missä ruoka-apua ei riitä kaikille.”, kommentoi Ruoka-apu.fi:n projektipäällikkö Jenni Passoja. ”Moni joutuu paikkaamaan palvelu- ja sosiaaliturvajärjestelmässä kohtaamiaan aukkoja ruoka-avulla. Kaikki eivät myöskään aina tiedä millaista apua ja tukea olisi tarjolla, tai heillä ei välttämättä ole jaksamista selviytyä monimutkaisen palvelujärjestelmän keskellä.” kommentoi tutkija Joakim Zitting Diakonia-ammattikorkeakoulusta.

Ruoka-apu.fi on koonnut ruoka-avun tilannekatsauksia yhdessä Sininauhaliiton kanssa vuodesta 2020 lähtien. Ruoka-avun tarpeen kasvusta ja jaettavan ruoan vähentymisestä on raportoitu jokaisessa kyselyssä. Tarkempaa tietoa ruoka-avun tilanteesta tarvitaan toiminnan kehittämisen tueksi. Ruoka-apu.fi pyrkii tähän sekä viestintä- ja vaikuttamistyön että verkostoyhteistyön kautta.

Lisätietoja ja yhteydenotot

Jenni Passoja, Projektipäällikkö, Ruoka-apu.fi, p. 040 809 1684, jenni.passoja@kirkkopalvelut.fi

Joakim Zitting, Tutkija, Korona yhteiskunnan marginaaleissa (KoMa) -projektin ruoka-apuosahanke, Diakonia ammattikorkeakoulu, p. 050 356 9918, joakim.zitting@diak.fi

Linkit:

Ruoka-apu numeroina:

  • Ruoka-apuun turvautuu arviolta 200 000 ihmistä vuodessa
  • Suomessa jaetaan vuosittain noin 16–20 miljoonaa kiloa ruoka-apua
  • Ruoka-apu.fi:ssä ilmoitettiin yli 25 100 tapahtumaa vuonna 2022
  • Suomessa ruoka-aputoimintaa järjestää noin 1000 eri organisaatiota. Mukana on yhdistyksiä, järjestöjä, seurakuntia, kuntatoimijoita ja yksityishenkilöitä
  • Ruoka-apu.fi:ssä aktiivisesti ruoka-aputapahtumistaan ilmoittaa 300 ruoka-apua järjestävää organisaatiota.
  • Vuonna 2022 Ruoka-apu.fi:tä hyödynsi 117 285 kävijää ja sivustoa katseltiin yli 850 000 kertaa
  • Ruoka-apu.fi otettiin käyttöön 28.1.2020 ja sitä rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stea ja hallinnoi Kirkkopalvelut ry