Hyvästi häpeä, taklaa stigma

Hyvästi häpeä, taklaa stigma

Kaikille avoin, maksuton tietopäivä Varkaudessa
27.4.2022 klo 12 – 15.30
Kirjaston auditorio
Osmajoentie 1 Varkaus

Ohjelma
12.00-12.45 ”Taklaa stigma” Mielenterveyden keskusliiton puheenjohtaja Tarmo Raatikainen
12.45-13.15 ”Kuinka häpeä näkyy asiakastyössä” Päihdeklinikka ja mielenterveyspalvelut, Varkauden kaupunki
13.15-13.45 ”Erilaisia kokemuksia sairauden tuomasta häpeästä” Mielenterveyden keskusliitto ja Varkauden Seudun Mielenterveysväki ry / Mielitupa
13.45-14.00 Tauko
14.00-14.30 ”Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu” Kokemusasiantuntijan näkökulma, Savon mielenterveysomaiset – FinFami ry
14.30-15.00 ”Häpeä vs. syyllisyys toipumisen näkökulmasta” TTY- palvelut Oy, Savonkoti
15.00-15.30 ”Häpeä – tunne vai minuus?” Naiserityisiä näkökulmia
naisten kanssa tehtävään päihdetyöhön, Maiju Lehtonen, Riippuvuustyön kehittämisyksikkö, Kirkkopalvelut

Tulosta ohjelma tästä