Isäerityisen päihdetyön materiaalit ja taustaorientaatio isaerityinen.fi -verkkosivulla

Erityisesti Isä -toiminnassa kehitetyt isäerityisen päihdetyön materiaalit ja taustaorientaatio on julkaistu uudella Isaerityinen.fi-sivustolla. Sivusto materiaaleineen on tarkoitettu ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat päihteitä käyttäviä isiä.

Isäerityiseksi päihdetyön tekee se, että työntekijä auttaa asiakasta vahvistamaan isäidentiteettiään. Kun isäidentiteetti vahvistuu, päihteidenkäyttäjän identiteetti vastaavasti heikkenee. Kun asiakas kohdataan ensisijaisesti isänä, puhutaan tämän yhteydestä lapsiinsa ja muutenkin korostetaan isäidentiteettiä, asiakkaalle voi avautua uusi näkymä omaan itseen ja oman toiminnan muuttamiseen positiivista kohti.

Erityisesti Isä -toiminnassa on tehty päihde- ja vanhemmuustyöhön liittyvää asiakas- ja kehittämistyötä vuodesta 2013. Asiakastyö rakentuu muutosvaihemallin sekä motivoivan ja sensitiivisen kohtaamisen ympärille. Isaerityinen.fi-sivusto tarjoaa ammattilaisille apuvälineitä asiakkaan muutoksen vaiheen tunnistamiseen ja sitä kautta oikea-aikaisen tuen tarjoamiseen vanhemmuuden näkökulmasta. Lisäksi sivustolta löytyy valmiita pohdintatehtäviä asiakkaille sekä malleja ryhmä- ja leiritoiminnan toteuttamiseen. Sivustolle on koottu myös polkuja toisten toimijoiden tuottamiin materiaaleihin, jotka tukevat työskentelyä ja asiakkaiden, perheiden ja läheisten tiedon lisäämistä.