Joulu ei ole kaikille vain ilon ja riemun juhla

Joulu mielletään perhejuhlaksi, jossa yhteinen ilo, välittäminen ja läheisten läsnäolo ovat keskiössä. Kaikille joulu ei kuitenkaan ole vain ilon ja riemun juhla, vaan se saattaa herättää meissä paljon erilaisia tunteita ja olla hyvinkin raskasta aikaa. Pyysimme ihmisiä kirjoittamaan meille joulustaan. Tarinoiden kautta välittyi kuvia lapsuuden jouluista, jotka ovat monelle todellisuutta, mutta eivät näy perinteisessä joulukuvituksessa.

Valitettavan monen perheen joulua sävyttää aikuisten liiallinen alkoholinkäyttö ja sen aiheuttama turvattomuuden tunne. Joskus perheissä koettu paha olo saattaa kärjistyä väkivallan teoiksi, joista usein vaietaan. Toisaalta yksikin päihteetön ja turvallinen aikuinen voi läsnäolollaan luoda lapselle tärkeää turvallisuuden tunnetta.

Taloudelliset haasteet ja perheiden vähävaraisuus heijastuvat joulun viettoon, minkä monet vanhemmat kokevat erityisen kuormittavaksi.  Lähtökohtaisesti jokainen vanhempi toivoo, että voisi tarjota lapselleen joulun, jossa myös joulumuistamiset sekä -herkut ovat läsnä. Tällaisissa tilanteissa kanssaihmisten hyvyys ja pienet teot voivat auttaa kauniiden joulumuistojen syntymisessä.

Jouluna korostuu yksinäisyyden tunne. Kaikilla ei ole läheisiä, joiden kanssa viettää joulua. Vaikka läheisiä olisikin, ei yhteinen joulun vietto ole aina mahdollista. Esimerkiksi erotilanteet jakavat perheitä. Lapset saattavat kantaa huolta vanhempiensa tunteista ja samanaikaisesti vanhemmat voivat kokea valtavaa ikävää sekä ristiriitaisia tunteita. On kuitenkin hyvä muistaa, että yhdessä vietetyt hetket ovat aina yhtä merkityksellisiä, ei ainoastaan joulun aikaan.

Lapsuudessa koetut huonot joulukokemukset voivat heijastua pitkälle aikuisuuteen ja omiin joulunviettotapoihin sekä synnyttää surua ja ahdistusta. Vaikka elämän tilanne muuttuisi, ei lapsuuden jouluissa koetut muistot ja yksinäisyyden tunteet välttämättä unohdu koskaan. Joskus arjen rutiineissa pysytteleminen voi auttaa selviämään joulun ajan yli.

Haluamme näin joulun alla kannustaa meitä kaikkia huomioimaan kanssaihmisiä, jotta jokainen voisi kokea hyvän ja turvallisen joulun.

Minna Laitinen, Yhdessä vanhemmuuden tueksi, Kirkkopalvelut ry

Maiju Lehtonen, Yhdessä KokoNainen, Kirkkopalvelut ry