Kohtaa koko nainen – tilattavissa vapaaehtoistoimijoille suunnattu koulutus

Kohtaa koko nainen – tietoa vapaaehtoisille naisten päihdehaitoista

Tarjoamme vapaaehtoistoimijoille suunnattuja infoja syyskaudelle 2019 ja kevätkaudelle 2020

Voit tilata vapaaehtoisillesi laajemman infokokonaisuuden (3-6h) tai lyhyemmän tietoiskun (1h). Kokonaisuus räätälöidään organisaation tarpeisiin soveltuvaksi.

Tarkoitus on antaa vapaaehjtoisille valmiuksia kohdata tehtävissään päihdehaittoja kokeva / kokenut nainen.

Teemat:
Päihdehaitat / ongelma
Nainen päihteidenkäyttäjänä
Naiseuden erityispiirtet päihdeongelmassa
Mitä ajatuksia päihteitä käyttävä nainen herättää minussa vapaaehtoisena?
Päihdehaittoja kokevan / kokeneen naisen kohtaaminen vapaaehtoistehtävissä

Info kokonaisuus on maksuton.

Tilaa Kohtaa koko nainen -info organisaatiollesi:

Laura Pöyhönen, aluetyöntekijä Jyväskylä
laura.poyhonen@kirkkopalvelut.fi / 040 643 4291

tai

Maiju Lehtonen, koordinaattori
maiju.lehtonen@kirkkopalvelut.fi / 040 663 6188