Saatavilla koulutusta: Isyys päihdekuntoutumisen motivaationa

Erityisesti Isä -toiminnassa kehitetyn isäerityisen päihdetyön työkalut on koottu isaerityinen.fi -verkkosivuksi, jonka materiaalit ovat vapaasti kaikkien ammattilaisten hyödynnettävissä.

Erityisesti Isä -toiminta tarjoaa maksutonta koulutusta mallin käyttöön ottamisen tueksi. Koulutus räätälöidään vastaamaan osallistujien tarpeisiin ja toiveisiin. Toivotusta sisällöstä riippuen koulutuksen kesto on sovittavissa parin tunnin perehdytyksestä koko päivän kestävään syvempään työskentelyyn.

Koulutuksen teemat:
Isäerityisen työotteen hyödyt
Isäerityinen muutosvaihemalli
Yleistä muutosvaihemallista
Motivoivan kohtaamisen perusteet
Sensitiivisen kohtaamisen elementit
Case-harjoitukset

Ota yhteyttä:

Aluetyöntekijä Heli Hiltunen, Jyväskylä
p. 040 7514941, heli.hiltunen@kirkkopalvelut.fi

Aluetyöntekijä Ilkka Sutinen, Mikkeli ja Varkaus
p. 040 7524858, ilkka.sutinen@kirkkopalvelut.fi