KokoNainen-toiminta, naiserityisiä näkökulmia päihdetyöhön

KokoNainen-toiminta jatkaa vuonna 2021 päättyneen Yhdessä kokoNAINEN -hankkeen (2018-2021) työtä tavoitteenaan ylläpitää naiserityisiä näkökulmia ja naiseuden huomioimista osana päihde-ja riippuvuustyötä.

Naiseus voimavaraksi kokonaisvaltaisessa kuntoutumisessa

Haluamme vaikuttaa siihen, että naisilla on mahdollisuus saada sukupuolierityistä, juuri naisille suunnattua pitkäkestoista tukea kokonaisvaltaisen toipumisen tueksi. Uskomme, että vahvistamalla naiseutta ja naisten hyvinvointia voimme tukea päihteistä kuntoutumista.

”Isoin asia minulle on kai ollut se, että olen oppinut hyväksymään itseni ja minut on kohdattu ihan tavallisena naisena.” Asiakaspalaute.

KokoNaiset-ryhmätoiminta

KokoNaiset on päihteettömyyttä tukevaa ryhmätoimintaa, jossa toipumista ja kuntoutumista tuetaan naiserityiset elementit huomioiden ja naiseutta vahvistaen. Järjestämme vuosittain KokoNaiset-ryhmänohjaajakoulutuksia ja koordinoimme KokoNaiset-ryhmänohjaajien verkostoa järjestäen ohjaajille lisäkoulutuksia sekä tuemme uusien KokoNaiset-ryhmien käynnistämisessä.   Voit pyytää meitä mukaan oman naisryhmäsi suunnitteluun ja toteutukseen.

Tilaisuudet ja luennot

Järjestämme erilaisia asiantuntijaluentoja, koulutustilaisuuksia ja seminaareja naiserityisen päihdetyön teemoista ja kehittämistämme toimintamalleista päihteistä toipumisen tueksi, kuten KokoNainen-työote ja KokoNaiset-vertaisryhmämalli. Voit myös tilata meiltä räätälöityjä puheenvuoroja ja koulutuksia teemoista.

Ylläpidämme Yhdessä kokoNAINEN-hankkeen aikana käynnistettyä KokoNaiset naistyönverkostoa, jonka luentotilaisuudet ovat kaikille avoimia. Pyrimme tekemään laajaa verkostotyötä ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Toimimme aktiivisesti osana valtakunnallista Naiserityisen työn verkostoa, jonka tavoitteena on tehdä naiserityistä työtä näkyvämmäksi.

Voit tilata Yhdessä kokoNAINEN -hankkeessa tuotetun opassarjan maksutta sähköpostiisi https://bit.ly/kokonainenopassarja.

Tavoitat meidät myös Facebookista.

Kysy lisää:

Erityisasiantuntija Eija Myllymäki
eija.myllymaki@kirkkopalvelut.fi
p. 040 359 4129