Naiset, jotka ovat toipumassa päihteiden käytöstään kokevat usein häpeää, yksinäisyyttä ja riittämättömyyttä ja miehiset toipumisympäristöt eivät tue heidän toipumistaan.

Olemme kehittäneet naiserityisen vertaistoimintamallin ja koulutamme KokoNaiset-ryhmänohjaajia, jotka toteuttavat toimintaa paikkakunnillaan. Naiserityisen vertaisryhmätoiminnan avulla naiset saavat tarpeitansa vastaavaa, häpeää vähentävää ja kokonaisvaltaista toipumista tukevaa palvelua.

KokoNaiset-ryhmä

KokoNaiset- ryhmämalli on kehitetty Yhdessä kokoNAINEN- hankkeessa (2018–2021), osana Kirkkopalvelut ry:n kehittämis- ja hanketoimintaa.

KokoNaiset on ammattilaisohjattu vertaisryhmämalli naisille, jotka ovat toipumassa päihteiden käytöstä. Ryhmässä keskitytään teemoihin, jotka lisäävät naisten hyvinvointia ja voimavaroja. KokoNaiset rakentuu ajatukselle, jossa naiseuden vahvistaminen auttaa kokonaisvaltaisessa päihteistä kuntoutumisessa. Ryhmässä käsitellään naiserityiseen päihdetyöhön pohjautuvia teemoja naiseuden näkökulmasta, vertaisuutta hyödyntäen. Ryhmän tarkoitus on toimia kokonaisvaltaisen toipumisen tukena.

KokoNaiset-ryhmämalli pähkinänkuoressa

 • Ammattilaisohjattu vertaisryhmämalli naisille, jotka ovat toipumassa päihteiden käytöstä
 • Näkökulmana naiseus
 • Suljettu ryhmäprosessi
 • Kokoontumiskerrat 8–12 kertaa
 • 13 valmista teemaa ryhmän sisältöihin sovellettavaksi

Käynnistä oma KokoNaiset-ryhmä paikkakunnallasi.

Ryhmän käynnistämisen tueksi tarjoamme

 • KokoNaiset-ryhmänohjaajakoulutuksen
 • valmiin ryhmämallin ja ryhmäkertojen sisällöt, joita voit käyttää suoraan tai soveltaen
 • KokoNaiset-ryhmänohjaajan oppaan. Tilaa sähköinen opas https://bit.ly/kokonainenopassarja.
 • menetelmäkortit ryhmän ohjaamisen tueksi
 • valmiit mainospohjat ryhmän markkinointia varten
 • ryhmän mainostus Riippuvuustyön kehittämisyksikön verkkosivuilla ja KokoNaiset-Facebook-sivulla