KokoNaiset on yhdeksänosainen podcast-sarja, joka käsittelee naiseuden huomioimista päihdetyössä. Se on puhetta naisista, päihteitä ja toipumisesta.
Tilaa maksuton KokoNaiset-opassarja bit.ly/kokonainenopassarja ja lue lisää.

Sarjan on toteuttanut Yhdessä kokoNainen-hanke Kirkkopalvelut ry. 

 

Päihteiden käyttö on monella tapaa sukupuolittunutta. Naiset tarvitsevatkin päihteiden käytöstä toipuakseen juuri naisille räätälöityä pitkäaikaista tukea. Naiserityisestä työstä puhuttaessa on mahdotonta rajata yhtä selkää, tarkasti rajattua toimintamallia. KokoNainen-työote on lähestymistapa ja ajattelumalli, joka rakentuu ajatukselle, että naiseus itsessään on arvostettava asia ja naiseus nähdään voimavarana kuntoutumisessa.  

Jakso 1 tekstiversio 

Naisten päihteiden käyttöön liitetään usein epärehellinen käytös ja valehtelu. Tärkeää on huomata, että riippuvuus tuottaa epärehellisyyttä ja on oire riippuvuudesta. Kun epärehellisyyttä tehdään näkyväksi, se auttaa naista ymmärtämään omaan riippuvuuttaan. Toipumisen lähtökohta on olla rehellinen itselleen, itseään varten. ”Totuus tuo vapauden tunnetta ja sitä mä ajattelen, että toipuminen ja raittius on- vapautta.”

Jakso 2 tekstiversio
Naisilla, jotka ovat toipumassa päihteiden käytöstä, on monesti haasteita omien tunteiden tunnistamisessa ja nimeämisessä. KokoNainen – työotteessa ajatellaan, että tunnetaitojen harjoitteleminen luo pohjaa kokonaisvaltaiseen toipumiseen. Toipumisen edetessä tunnekokemukset ovat usein voimakkaita ja tunnistamattomat tunteet saattavat kasautua. Tunnetaitoja ja tunteiden ilmaisemista voi ja kannattaa harjoitella, ja voimakkaidenkin tunteiden kanssa oppii selviytymään.

Jakso 3 tekstiversio
Rajat ja rajattomuus, omien rajojen hahmottaminen ja niistä kiinni pitäminen ovat tärkeä osa päihteistä toipumista. Mitä syvemmälle päihdemaailmaan luisuu, sitä enemmän huomaa luopuvansa omista rajoistaan ja itselleen asettamista säännöistä. Jo lapsesta asti mukana kulkenut miellyttämisen tarve on usein voimakas ja omia valintoja säätelee monesti se, mitä muut toivovat ja odottavat. Miten toipuessa sitten oppii asettamaan omia rajojaan?

Jakso 4 tekstiversio
Päihteiden käyttöön liitetään usein väkivallan kysymykset. Valitettavan usein kuulemme edelleen väkivallan kohteeksi joutumista tai väkivallan tekoja selitettävän päihteillä. Päihteet lisäävät riskiä kohdata ja käyttää väkivaltaa. Samanaikaisesti kuitenkin tiedämme, että päihteet eivät ole väkivallan automaattinen syy tai seuraus. Miten puhua väkivallasta päihteitä käyttävien naisten kanssa?

Jakso 5 tekstiversio
Päihteistä toipuvat naiset kokevat, että seksuaalisuuteen liittyvistä asioista ei juurikaan puhuta päihdepalveluissa. Naiset kuitenkin kertovat, että heillä on tarve puhua omaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista ja kysymyksistä. Seksuaalisuus on yksi ihmisen perustarve ja seksuaalioikeudet meidän jokaisen oikeuksia. Siksi seksuaalisuudesta on tärkeää puhua osana kokonaisvaltaista hyvinvointia ja toipumista.

Jakso 6 tekstiversio
Halu muutokseen ja usko omaan toipumiseen vaatii aikaa. Itsensä hyväksyminen ja vertaistuki ovat usein tärkeitä askeleita toipumisen polulla. Armollisuus ja itsemyötätunto ovat asioita, joiden avulla voi opetella hyväksymään itsensä. Samanaikaisesti vertaistuki voi antaa peilipintaa siihen, että ei ole yksin omien kokemustensa kanssa. Toipumisen edetessä pitää tutustusta itseensä uudelleen ja opetella sitä ihan tavallista, päihteetöntä elämää. “Eihän se pähteiden pois jättäminen vaan se asioiden ja tunteiden kohtaaminen ja sitä kautta itsensä kohtaainen, sehän se on se varsinainen haaste.”

Jakso 7 tekstiversio
Pyristelyä irti kiltin tytön roolista, lupaa olla uhmakas, kelpaamattomuuden tunnetta ja tunnetta siitä, että ei sovi siihen kuvaan, millainen tulisi olla. Naisten päihteiden käyttöön ja omaan naiseuteen liittyy monia ristiriitaisia tunteita ja ilmiöitä. Miten olla hyvä nainen ja hoivaaja ja samanaikaisesti tosi äijä, että pärjää? “Silloin tuntui suurimmalta kehulta, kun sanottiin, että en ole niin kuin muut naiset. Nyt mun raitis elämä olisi tosi vaikeaa ja ihan hirveää, jos edelleen pelkäisin muita naisia tai tuntisin sellaista suurta kateutta.”

Jakso 8 tekstiversio
KokoNainen-työotteessa keskiössä ovat nainen ja halu kohdata nimenomaan naiseuden ei päihteiden käytön, toipumisroolin tai vaikka äitiyden kautta. Puhuttaessa työstä päihteitä käyttävien naisten kanssa tai mistä tahansa ihmistyöstä, liikkeelle tulisi aina lähteä ihan tavallisesta kohtaamisesta ja ihmisyydestä. Tarvitaan kunnioitusta, arvostusta, inhimillisyyttä, tasavertaisuutta ja myös itsemääräämisoikeuden kunnioittamista sekä aitoa halua ylläpitää toivoa. Tehdään työtä nainen naiselle, ihminen ihmiselle.

Jakso 9 tekstiversio