Kehittämiskeskus Tyynelä jatkaa työtään Kirkkopalvelujen Riippuvuustyön kehittämisyksikkönä

Nimenvaihdoksesta ei aiheudu muita muutoksia; yksikön toiminta päihde- ja riippuvuustyön kehittämisen osaajana jatkuu aivan entiseen tapaan. Edelleenkin Riippuvuustyön kehittämisyksikkö toimii myös päihde- ja riippuvuustyön toimijoiden yhteistyön edistäjänä, vaikuttamistoimijana ja asiantuntijuuden kehittäjänä yli sektori- ja kuntarajojen.

Muutos näkyy vähitellen. Riippuvuustyön kehittämisyksikön uudet nettisivut avautuvat maaliskuussa osana Kirkkopalvelujen uutta kirkkopalvelut.fi-sivustoa. Sähköpostiosoitteet muuttuvat kirkkopalvelut.fi -muotoon jo vuoden vaihtuessa, mutta aiempi tyynela.fi-pääte toimii ylimenokauden ajan.

Lisätietoja:

Hannu Harri
p. 044 712 4981
hannu.harri@kirkkopalvelut.fi