Sisälähetystä jo yli 110 vuotta

Suomen Kirkon Sisälähetysseura perustettiin Sortavalassa vuonna 1905 samana vuonna Raamattutalon kanssa. Sisälähetysseuran perustaja rovasti Otto Aarnisalo halusi soveltaa uusia diakoniasta nousevia ajatuksia Suomen oloihin. Sortavalassa sijainnut Diakonissalaitos siirtyi vuonna 1906 Sisälähetysseuran omistukseen.

Sisälähetystyön keskeinen tehtävä on ollut – ja on – lähimmäisen auttaminen. Tämä näkyi koko viime vuosisadan ajan sananjulistuksena, kasvatuksena ja koulutuksena, huoltolaitosten rakentamisena sekä Raamattujen kustantamisena.

Sotien jälkeen seuran uudeksi keskuspaikaksi tuli Pieksämäki, ja 1960-luvulla sen keskustoimisto siirtyi Helsinkiin.

Sisälähetysseuran työ jatkuu Kirkkopalveluissa, joka muodostettiin vuonna 2001 Sisälähetysseurasta ja Suomen Kirkon Seurakuntatoiminnan Keskusliitosta.

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät jäsenet yhdistyksen kokouksessa. Hallintoa hoitaa yhdistyksen vuosikokouksen neljäksi vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus.

Suomen Kirkon Sisälähetysseura ry:n hallitus 2017 – 2021

  • Antti Lemmetyinen Espoosta, PJ
  • varapuheenjohtajana Inkeri Ruuskanen Kangasalta
  • Hannu Harri Keravalta
  • Anja Manninen Pieksämäeltä
  • Ouri Mattila Lahdesta
  • Markku Salmi Mikkelistä

Aatteesta kumpuava työ jatkuu

Kirkkopalvelujen yksiköt jatkavat Sisälähetysseuran työtä niiden ihmisten parissa, joiden toivo on usein heikkoa. Toimintakirjo ulottuu vanhus- ja riippuvuustyöstä kehitysvammaisten koulutukseen sekä viime vuosina erityisen voimakkaasti kasvaneeseen lastensuojelu- ja perhetyöhön.

Lämmin kiitos testamenttilahjoituksista, joiden tuki ohjataan sosiaalisen ja diakonisen työmme eteenpäinviemiseksi.

Sisälähetysseura on kanava Kirkkopalvelujen monipuolisen työn tukemiseen. Jäsenyys on kannanotto paremman maailman puolesta tehtävään työhön.

Kysy lisää:

Ilkka Mattila
Johtaja, Kirkkopalvelut ry
p. 040 517 6100
ilkka.mattila@kirkkopalvelut.fi