Tältä sivulta seurakunnat löytävät ohjeistukset Kirkkopalvelut ry:n kolehteihin ja poikkeusajan rahankeräyksiin.

Poikkeusajan rahankeräysten ohjeistus

Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti seurakunnat saavat toteuttaa sekä Yhteisvastuukeräykselle että Kotimaanavulle striimattavissa ja televisioitavissa jumalanpalveluksissa rahankeräyksiä sähköisiin lahjoituskanaviin ohjaten. Striimiin tulee lahjoitusvetoomuksen yhteyteen sisällyttää keräyslupa ja keräyksen järjestäjä. Esim:

Yhteisvastuukeräys tukee vähävaraisia vanhuksia Suomessa ja maailmalla. Anna lahjasi MobilePay-numeroon 85050. Kiitos lahjastasi! Keräysluvat RA/2020/639 ja ÅLR 2020/4355 / Kirkkopalvelut.

Tästä linkistä voit ladata oheisen valmiin planssin striimiin valtakunnallisilla lahjoitusosoitteilla. Seurakunnat voivat toteuttaa omia planssejaan, joissa voi ohjata omiin lahjoituskanaviin (seurakunnan oma MobilePay ja oma nettilahjoitussivu).

Vuoden 2021 virallinen kolehti Kirkkopalveluille

Kirkkohallitus on määrännyt kerättäväksi Kirkkopalvelujen kautta vuonna 2021 seuraavan virallisen kolehdin:

SU 7.2.2021 Yhteisvastuukeräys
SÖ 7.2.2021 Gemensamt Ansvar

Kolehti kerätään vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen hyväksi Kirkkopalvelujen kautta. Yhteisvastuun tuotto käytetään vähävaraisten ikäihmisten tukemiseen Suomessa ja maailmalla.

Seurakunnat voivat kerätä myös vapaaehtoisia kolehteja Yhteisvastuulle sekä suorittaa rahankeräyksiä esimerkiksi striimattavien jumalanpalvelusten yhteydessä.

Avaa tästä Yhteisvastuun 2021 kolehtipuhe
Kollekttal Insamnlingen Gemensamt Ansvar 2021

Tilitysohje 7.2.2021 kerättävälle kolehdille sekä vapaaehtoisille Yhteisvastuu-kolehdeille:

 • IBAN: FI16 2089 1800 0067 75
 • BIC: NDEAFIHH
 • Viitenumeroa ei käytetä
 • Viestikenttään: seurakunnan nimi, sana ”kolehti”, päivämäärä

Inbetalning av kollekten samlats 7.2.2021 såväl alla andra Gemensamt Ansvar kollekter:

 • IBAN: FI16 2089 1800 0067 75
 • BIC: NDEAFIHH
 • Referensnummer används ej
 • Meddelande: församlings namn, ordet ”kollekt”, datum

Kolehtisuositus 2021

Kirkkohallitus ehdottaa kolehtisuunnitelmia varten seurakunnille harkittavaksi:

Valtakunnallisen elintarvikejakelun koordinoinnin sekä seurakuntien ruokapankkitoiminnan turvaaminen ja tehostaminen Kirkkopalvelut ry:n Kotimaanavun kautta.

Avaa tästä kolehtipuhe

1. Verkossa näkyvät ns. striimatut jumalanpalvelukset

Kolehtikeräys https://www.lahjoitaapua.fi/kohde/elintarvikejakelu_kolehtikerays_2021
MobilePay numero: 34242
(Keräyslupa RA/2020/639, joka on voimassa 1.9.2020 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta)

2.  Seurakunnan kirkossa paikanpäällä keräämään kolehdin tilitysohje:
 • IBAN: FI60 2077 1800 0621 52
 • BIC: NDEAFIHH
 • Viitenumeroa ei käytetä.
 • Viestikenttään maininta: EU-elintarviketuki

Rahankeräyslupa mahdollistaa kolehdit ja keräykset ympäri vuoden

Kirkkopalvelut ry:n keräyslupa RA/2020/639 Yhteisvastuukeräykselle ja Kotimaanavulle (mm. EU-elintarviketuelle ja muille Kotimaanavun keräyksille) on voimassa toistaiseksi.

Lisäksi Yhteisvastuulle on Kirkkopalvelut ry:n lupa myös Ahvenanmaalla ÅLR 2020/4355 31.8.2021 asti.