Vuoden 2018 viralliset kolehdit Kirkkopalveluille

Kirkkohallitus on määrännyt kerättäväksi Kirkkopalvelujen kautta vuonna 2018 seuraavat viralliset kolehdit:

SU 4.2.2018 Yhteisvastuukeräys
SÖ 4.2.2018 Gemensamt Ansvar

Kolehti kerätään vuoden 2018 Yhteisvastuukeräyksen hyväksi Kirkkopalvelujen kautta.

Tilitysohje 4.2.2018 kerättävälle kolehdille sekä kaikille muille Yhteisvastuu-kolehdeille:

 • IBAN: FI16 2089 1800 0067 75
 • BIC: NDEAFIHH
 • Viitenumeroa ei käytetä
 • Viestikenttään: seurakunnan nimi, sana ”kolehti”, päivämäärä

Inbetalning av kollekten samlats 4.2.2018 såväl alla andra Gemensamt Ansvar kollekter:

 • IBAN: FI16 2089 1800 0067 75
 • BIC: NDEAFIHH
 • Referensnummer används ej
 • Meddelande: församlings namn, ordet ”kollekt”, datum

Kirkkohallituksen kolehtisuositukset 2018

Kirkkohallitus ilmoittaa lisäksi seuraavat kohteet seurakunnissa harkittaviksi kolehtisuunnitelmia varten:

Nuorten aikuisten auttamiseen ja osallisuutta vahvistavaan työhön, erityisesti 27-35 vuotiaiden syrjäytymisen riskin vähentämiseen Kirkkopalvelut ry:n Kotimaanavun kautta.

Tilitysohje:

 • IBAN: FI60 2077 1800 0621 52
 • BIC: NDEAFIHH
 • Viitenumeroa ei käytetä.
 • Viestikenttään maininta: DIAKONIAN KEHITTÄMINEN
Valtakunnallisen elintarvikejakelun koordinoinnin sekä ruokapankkitoiminnan turvaaminen ja tehostaminen Kirkkopalvelut ry:n Kotimaanavun kautta.

Tilitysohje:

 • IBAN: FI60 2077 1800 0621 52
 • BIC: NDEAFIHH
 • Viitenumeroa ei käytetä.
 • Viestikenttään maininta: RUOKATURVA
Lisätiedot:

Pirjo Putkonen / Jäsenpalvelut
p. 040 351 8330
pirjo.putkonen@kirkkopalvelut.fi