Henkilötietojen käsittely Kirkkopalvelut ry:ssä

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä ja toiminnassamme EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679 EU) ja siihen liittyvien lakien ja
muiden säädösten vaatimuksia sekä eri toimialojen erikoislainsäädäntöä.

Jokaisella meistä on oikeus henkilötietojensa suojaan. Tietosuojan toteutuminen on meille tärkeää, koska se turvaa asiakkaidemme,
palveluistamme kiinnostuneiden, opiskelijoiden, yhteistyökumppaneiden, vapaaehtoisten, lahjoittajien, työnhakijoiden ja henkilöstön
yksityiselämän suojaa ja siihen liittyviä oikeuksia.

Keräämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia toimintamme toteuttamiseksi. Tietojen kerääminen perustuu henkilön
suostumukseen tai muuhun lainsäädännön mukaiseen käsittelyperusteeseen.

Käsittelemme henkilötietoja eri toimintojemme toteuttamiseksi.
Eri toimintojen ja brändien tietosuojaselosteet löytyvät alla :

Tietosuojaseloste Yhteisvastuu

Tietosuojaseloste STEP-koulutus, oppilashallinto

Tietosuojaseloste Valona-hyvinvointi

Tietosuojaseloste Kotimaanapu

Tietosuojaseloste Riippuvuustyön kehittämisyksikkö ja hankkeet

Tietosuojaseloste vapaaehtoistyo.fi

Tietosuojaseloste vuokraustoiminta

Tietosuojaseloste kameravalvonta

Miten suojaamme henkilötietoja

Käytämme asianmukaisia organisatorisia tai teknisiä toimia varmistaaksemme henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuuden.
Henkilötietoihin on pääsy vain niillä työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoa työtehtäviensä hoitamisessa. Koulutamme säännöllisesti
henkilökuntaamme tietosuoja- ja tietoturva-asioissa.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Rekisteröidyksi kutsutaan henkilöä, jota henkilötieto koskee. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja vaatia
virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus
tai muuttaa sitä.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus
henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Voit ottaa yhteyttä tietosuojaselosteessa kerrottuun yhteyshenkilöön, jos haluat lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tai jos haluat
käyttää esimerkiksi pyytää tietojesi korjaamista tai poistamista.

Yhteyshenkilömme tietosuoja-asioissa

Tietosuojaselosteissa kerromme kunkin toiminnon yhteyshenkilön ja hänen yhteystietonsa.
Kirkkopalvelut ry:n tietosuojaa yleisesti koskevissa asioissa voit ottaa
yhteyttä Jukka Lappalaiseen tietosuojavastaava@kirkkopalvelut.fi.
(varahenkilö tietohallintojohtaja Jukka Repo)

Päivitetty viimeksi 24.4.2023

Saavutettavuus

Saavutettavuusseloste Kirkkopalvelut, Yhteisvastuu, Valona-hyvinvointi ja Kirkkopäivät