Tietosuoja

Kirkkopalvelut-konsernissa on huomioitu tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja henkilötietojen käsittelykäytännöt on päivitetty asetusta vastaaviksi. Kirkkopalvelujen eri toimintojen ja yksiköiden rekisteriselosteet löytyvät kunkin yksikön omilta nettisivuilta sekä tästä:

Tietosuojaseloste Yhteisvastuu

Tietosuojaseloste STEP-koulutus, oppilashallinto

Tietosuojaseloste Valona-hyvinvointi

Tietosuojaseloste Kotimaanapu

Tietosuojaseloste vapaaehtoistyo.fi

Tietosuojaseloste vuokraustoiminta

Tietosuojaseloste kameravalvonta

Saavutettavuus

Saavutettavuusseloste Kirkkopalvelut, Yhteisvastuu, Valona-hyvinvointi ja Kirkkopäivät

Lisätiedot:

Jari Kuitunen, It-palvelupäällikkö, tietosuojavastaava, p. 040 835 4594
(Varahenkilö tietohallintojohtaja Jukka Repo, p. 040 140 7457)