Yhdessä tehden – tukea, tekoja ja hyvinvointia

Hanke on Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) varoista rahoitettava vähävaraisten aineellisen avun hanke, joka on osa ”Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027” -toimintalinja 6:n toimintaa.

Aineellinen apu on tullut EU elintarviketuen tilalle. Hankkeen kohderyhmälle tarjotaan kohtaamiseen perustuvaa toimintaa muun muassa palveluohjauksen, talousneuvonnan, ruoka-avun tai diakoniavastaanoton muodossa.

Näiden kohtaamisten ja avuntarpeen kartoittamisen yhteydessä, on mahdollista tarjota harkintaan perustuen, apua akuuttiin hätään, aineellisen avu maksukortin muodossa. Tällaisella tuoterajatulla maksukortilla on mahdollisuus hankkia elintarvikkeita tai perushyödykkeitä kotiin.

Tämän lisäksi avuntarvitsijoita opastetaan palvelujen ja etuisuuksien hakemisessa sekä ohjataan niiden palvelujen piiriin, jotka edistävät työllistymis- ja opiskelumahdollisuuksia sekä muuta yhteiskuntaan integroitumista.

 

Hanke toteutetaan ryhmähankkeena, jota Kirkkopalvelut ry:n koordinoi. Hankkeessa annetaan aineellista apua vähävaraisille n. 200 ev.lut. seurakunnan ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen Siun Soten alueella toimivien seitsemän paikallisen järjestön kautta ajalla 1.9.2023-31.8.2025. Tänä aikana tullaa luovuttamaan vähävaraisille ihmisille akuuttina apuna seurakuntien kautta yhteensä 75 000 maksukorttia ja Siun Soten kautta 4 650 korttia.

Aineellinen apu on yksi väylä kohdata ja saada tukea tarvitsevia ihmisiä tarvitsemiensa palvelujen piiriin. Avun tarvitsijoita kohdatessa ja palvelutarvetta arvioitaessa, saadaan samalla lisättyä palvelutietoisuutta, tarkistettua onko yhteiskunnan tarjoamat tukimuodot käytössä, avustettua tarvittaessa niiden hakemisessa sekä madallettua kynnystä ottaa yhteiskunnan eri toimijoiden tarjoamaa apua vastaan.