TUU MUKAAN -hankkeissa
edistettiin nuorten maahanmuuttajien kotoutumista

Vuosina 2018 – 2019 toteutettujen Tuu mukaan -hankkeiden tavoitteena oli edistää nuorten maahanmuuttajien sopeutumista suomalaiseen elämänmenoon. Hankkeet toimivat Pieksämäellä, Järvenpäässä sekä Ruokolahti-Imatran alueella. Kohderyhmänä olivat ilman huoltajaa ja alaikäisinä saapuneet nuoret turvapaikanhakijat, jotka olivat saaneet oleskeluluvat.

Tuu mukaan -hankkeissa haluttiin saattaa kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat yhteen tekemään asioita porukalla. Tärkeässä roolissa olivat vapaaehtoiset tukihenkilöt ja oppilaitosmentorit, joita rekrytoitiin ja koulutettiin hankekausien aikana. Tukihenkilöille tarjottiin säännöllisesti tukea ja ohjausta heidän tärkeässä tehtävässään. Tukihenkilö- ja mentoritoiminta täydensi kuntien kotoutumispalveluita, ja se kohdentui erityisesti nuorten arkeen ja vapaa-aikaan.

Nuoria kannustettiin myös vapaaehtoistöihin, joiden parista löytyikin luontevia tapoja tutustua suomalaiseen kulttuuriin ja erilaisiin yhteisöihin. Vapaaehtoistoiminnassa hyödynnettiin www.vapaaehtoistyo.fi -verkkoalustaa.

Tavoitteet
  • Edistää nuorten kotoutumista ja osallisuutta suomalaiseen yhteiskuntaan vertaistuen ja tukihenkilötoiminnan avulla.
  • Tukea sosiaalisten kontaktien syntymistä kantaväestöön oppilaitosympäristöä ja paikallisia yhteistyöverkostoja hyödyntäen.
  • Kehittää ja pilotoida nuorten mentoritoimintaa Seurakuntaopistolla Pieksämäellä.
  • Edistää vapaaehtoistyön kautta opintoihin ja työelämään suuntautumista.

Tuu mukaan -hankkeet jatkoivat Kirkkopalveluissa vuonna 2015 alkanutta työtä nuorten maahanmuuttajien parissa.

Tehdystä työstä ja sen tuloksista voit lukea seuraavasta koosteesta:
Kirkkopalvelujen maahanmuuttajatyö ja nuorten maahanmuuttajien kotoutuminen

Tuu mukaan -hankkeita ajalla 1.1.2018 – 31.10.2019 rahoitti Työ- ja elinkeinoministeriö.

Hankkeita hallinnoi Kirkkopalvelut ry yhteistyökumppaneinaan Setlementti Louhela ry, Suomen Punaisen Ristin Kaakkois-Suomen piiri sekä Spesia.

Kysy lisää:

Susanna Pirttiaho
Palvelujohtaja / Valona-hyvinvointi
p. 040 529 6699