TUU MUKAAN2 -hankkeessa
jatketaan kotoutumisen edistämistä yhdessä

Viime vuonna alkanut Tuu mukaan -hanke jatkaa toimintaansa nuorten kotoutumisen edistämiseksi lokakuun loppuun 2019. Tuu mukaan2 -hankkeessa toiminta jatkuu edellisen vuoden tapaan Pieksämäellä, Järvenpäässä sekä Ruokolahti-Imatran alueella tavoitteena edistää nuorten maahanmuuttajien sopeutumista suomalaiseen elämänmenoon. Hankkeen kohderyhmänä ovat ilman huoltajaa ja alaikäisinä saapuneet nuoret turvapaikanhakijat, jotka ovat saaneet oleskeluluvat.

Tuu mukaan2 -hankkeessa halutaan löytää kantasuomalaisia ja maahanmuuttajia yhteen tekemään asioita porukalla. Tärkeässä roolissa ovat vapaaehtoiset tukihenkilöt ja oppilaitosmentorit, joita rekrytoidaan ja koulutetaan kevään 2019 aikana. Vuoden 2018 aikana mukaan toimintaan jo lähteneille tukihenkilöille tarjotaan säännöllistä tukea ja ohjausta heidän tärkeään tehtäväänsä. Tukihenkilö- ja mentoritoiminta täydentävät kuntien kotoutumispalveluita, ja ne kohdentuvat erityisesti nuorten arkeen ja vapaa-aikaan. Tukihenkilöt voivat olla nuorille ystäviä, joita monet edelleen kaipaavat.

Nuoria kannustetaan myös vapaaehtoistöihin, joiden parista löytyy luonteva tapa tutustua suomalaisuuteen ja kulttuuriin ja saada työkokemusta. Jotta nuorille avautuu riittävästi vapaaehtoistyön paikkoja, mukaan toivotaan paikallisia yrityksiä, yhdistyksiä ja seuratoimijoita. Vapaaehtoistyöt voi ilmoittaa kätevästi Vapaaehtoistyö.fi:n verkkopalvelussa, josta löytyy oma sivunsa Tuu mukaan2 -hankkeelle.

Tavoitteet

  • Edistää nuorten kotoutumista ja osallisuutta suomalaiseen yhteiskuntaan vertaistuen ja tukihenkilötoiminnan avulla.
  • Tukea sosiaalisten kontaktien syntymistä kantaväestöön oppilaitosympäristöä ja paikallisia yhteistyöverkostoja hyödyntäen.
  • Kehittää ja pilotoida nuorten mentoritoimintaa Seurakuntaopistolla Pieksämäellä.
  • Edistää vapaaehtoistyön kautta opintoihin ja työelämään suuntautumista.

Toimintatapamme

  • Etsimme tukihenkilöitä ja vapaaehtoistoimijoita toimimaan paikallisesti nuorten kanssa. Annamme tukihenkilöille koulutuksen.
  • Hyödynnämme vertaistukea ja kokemusasiantuntijuutta.
  • Edistämme kotoutumistoimijoiden paikallista verkostoyhteistyötä.
  • Ohjaamme nuoria vapaaehtoistoimintaan mm. vapaaehtoistyö.fi-verkkopalvelua hyödyntäen. Nuoret saavat arvokasta kokemusta vapaaehtoistyöstä ja halutessaan kirjallisen dokumentin CV:hensä.
Kysy lisää:

Jukka-Pekka Itkonen
Tuu mukaan2 -hankkeen projektikoordinaattori
p. 040 487 5380

Tuu mukaan2 -hanketta 1.1. – 31.10.2019 rahoittaa Työ- ja elinkeinoministeriö.

Tuu mukaan2 -hanketta hallinnoi Kirkkopalvelut ry yhteistyökumppaneinaan Setlementti Louhela ry, Suomen Punaisen Ristin Kaakkois-Suomen piiri sekä Spesia.