TUU MUKAAN
Edistetään kotoutumista yhdessä

Tuu mukaan -hanke toimii vuoden 2018 ajan Pieksämäellä, Järvenpäässä sekä Ruokolahti-Imatran alueella tavoitteenaan edistää nuorten maahanmuuttajien sopeutumista suomalaiseen elämänmenoon. Hankkeen kohderyhmänä ovat ilman huoltajaa ja alaikäisinä saapuneet nuoret turvapaikanhakijat, jotka ovat saaneet oleskeluluvat.

Yksi Tuu mukaan -hankkeen päätavoitteista on koota kantasuomalaisia ja maahanmuuttajia yhteen tekemään asioita porukalla. Tärkeässä roolissa ovat vapaaehtoiset tukihenkilöt, joita rekrytoidaan ja koulutetaan erityisesti maalis-huhtikuussa 2018. Tukihenkilötoiminta täydentää ammatillisia kotouttamispalveluja, ja se kohdentuu erityisesti nuorten arkeen ja vapaa-aikaan. Tukihenkilöt voivat olla nuorille ystäviä, joita monet kaipaavat.

Nuoria kannustetaan myös vapaaehtoistöihin, joiden parista löytyy luonteva tapa tutustua suomalaisuuteen ja saada työkokemusta.  jotta nuoret saisivat vapaaehtoistyötä. Jotta nuorille avautuu riittävästi vapaaehtoistyön paikkoja, mukaan toivotaan myös paikallisia yrityksiä ja yhdistyksiä.  Vapaaehtoistyöt voi ilmoittaa kätevästi Vapaaehtoistyö.fi:n verkkopalvelussa, josta löytyy oma sivunsa Tuu mukaan -hankkeelle.

Tavoitteet

  • Edistää nuorten kotoutumista ja osallisuutta suomalaiseen yhteiskuntaan vertaistuen ja tukihenkilötoiminnan avulla.
  • Tukea sosiaalisten kontaktien syntymistä kantaväestöön oppilaitosympäristöä ja paikallisia yhteistyöverkostoja hyödyntäen.
  • Edistää vapaaehtoistyön kautta opintoihin ja työelämään suuntautumista.

Toimintatapamme

  • Etsimme tukihenkilöitä ja vapaaehtoistoimijoita toimimaan paikallisesti nuorten kanssa. Annamme tukihenkilöille koulutuksen.
  • Hyödynnämme vertaistukea ja kokemusasiantuntijuutta.
  • Edistämme kotoutumistoimijoiden paikallista verkostoyhteistyötä.
  • Ohjaamme nuoria vapaaehtoistoimintaan mm. vapaaehtoistyö.fi-verkkopalvelua hyödyntäen. Nuoret saavat arvokasta kokemusta vapaaehtoistyöstä ja halutessaan kirjallisen dokumentin CV:hensä.
Kysy lisää:

Jukka-Pekka Itkonen
Tuu mukaan -hankkeen projektikoordinaattori
p. 040 487 5380

Tuu mukaan -hanketta 1.1. – 31.12.2018 rahoittaa Työ- ja elinkeinoministeriö.

Tuu mukaan -hanketta hallinnoi Kirkkopalvelut ry yhteistyökumppaneinaan Setlementti Louhela ry ja Suomen Punaisen Ristin Kaakkois-Suomen piiri.