Kaustisen Evankelinen Opisto ja Seurakuntaopisto yhdistyvät

Kaustisen Evankelinen Opisto ja Kirkkopalvelut-konserniin kuuluva Seurakuntaopisto yhdistyvät 1.1.2021

Kaustisen Evankelisen Opiston kannatusyhdistys ry teki vuosikokouksessaan 2.6.2020 päätöksen, jonka mukaan Kaustisen Evankelisen Opisto ja Seurakuntaopisto muodostavat jatkossa oppilaitoskokonaisuuden. Toiminnallinen yhteistyö aloitetaan syksystä 2020 alkaen ja yhdistyminen toteutuu virallisesti 1.1.2021.

”Integraatio on merkittävä askel Kaustisen Evankeliselle Opistolle. Se vaikuttaa myönteisesti opistomme elinvoimaisuuteen ja sen myötä voimme turvata kurssi- ja koulutustoimintamme järjestämisen myös jatkossa, toteaa Kaustisen Evankelisen Opiston rehtori Maria Murtomäki.

Kaustisen Evankelisen Opiston nykyinen henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palvelukseen ja opiskelijat jatkavat opintojaan normaalisti.

”Seurakuntaopiston kasvatus- ja sosiaalialan koulutuksella palvellaan laajasti koko yhteiskuntaamme. Integraatioissa Kaustisen Evankelisen Opiston kanssa tavoitteenamme on kirkollisen koulutuksen ja tältä arvopohjalta toimivien oppilaitosten toimintaedellytysten turvaaminen tulevaisuudessa. Kaustisen Evankelinen Opisto on tehnyt töitä tämän eteen ja opiston ylläpitäjänä toimiva kannatusyhdistys on nyt tehnyt myönteisen päätöksen asiasta. Toivon, että jokainen toimija tällä kentällä arvioi pitkän tähtäimen selviytymis- ja menestymisstrategiansa”, sanoo Kirkkopalvelujen johtaja Ilkka Mattila.

Kaustisen Evankelisella Opistolla järjestetään vapaan sivistystyön kurssi- ja koulutustoimintaa muun muassa hyvinvointiin ja kansanmusiikkiin liittyen. Lisäksi opisto tarjoaa kasvatus- ja ohjausalan ammatillista koulutusta. Vuodesta 1977 lähtien opistosta on valmistunut lastenohjaajia kirkon ja yhteiskunnan varhaiskasvatukseen.

Kirkkopalvelut ry:n ylläpitämä Seurakuntaopisto on Suomen suurin vapaan sivistystyön tarjoaja, joka antaa koulutusta vuosittain 3500 opiskelijalle. Seurakuntaopistossa opiskellaan ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta, yleissivistävää ja valmentavaa koulutusta, työyhteisöjen kehittämispalveluja ja konsultointia sekä monipuolisia vapaa-ajan kursseja. Työntekijöitä Seurakuntaopistolla on 170.

”Lämpimästi tervetuloa joukkoomme Kaustisen Evankelinen Opisto! Toimimme Järvenpään, Lapuan, Pieksämäen, Ruokolahden ja Uusikaarlepyyn kampuksilta käsin valtakunnallisesti. Meillä on koulutustilat myös Helsingissä. Vuoden alusta on hienoa toimia myös Kaustisella, sanoo Seurakuntakuntaopiston rehtori Helena Ahonen.

Kaustisen Evankelisen Opiston ja Seurakuntaopistoa ylläpitävän Kirkkopalvelut ry:n edustajien välillä on keskusteltu mahdollisuuksista tiivistää yhteistyötä ja rakentaa yhdessä uusi oppilaitoskokonaisuus jo vuodesta 2013 alkaen. Neuvotteluja mahdollisesta integraatiosta on käyty syksystä 2019 alkaen. Kirkkopalvelut ry:n hallitus teki myönteisen päätöksen yhdistymismahdollisuudesta kokouksessaan 14.4.2020.

Lisätiedot: 

Ilkka Mattila
johtaja
Kirkkopalvelut
040 517 6100
ilkka.mattila@kirkkopalvelut.fi

Helena Ahonen
rehtori
Seurakuntaopisto
040 537 0999
helena.ahonen@seurakuntaopisto.fi

Maria Murtomäki
rehtori
Kaustisen Evankelinen Opisto
020 765 9261
maria.murtomaki@edu.kaustisenopisto.fi

Kaustisen Evankelinen Opisto on ammatillista koulutusta järjestävä kansaopisto, jolla on vahva asema kotimaakunnassaan Keski-Pohjanmaalla. Opisto palvelee alueen työelämää muun muassa kasvatus- ja ohjausalan perus- ja ammattitutkinnolla. Opistolla on tiivis suhde alueen kulttuurielämään ja Oulun hiippakunnan kirkolliseen elämään. Työntekijöitä Kaustisen Evankelisessa Opistossa on 10.

Kirkkopalvelut ry on hyvinvointi- ja koulutuspalvelujen tuottaja, hyväntekeväisyystoimija sekä seurakuntien ja kristillisten toimijoiden valtakunnallinen yhteistyö- ja palvelujärjestö. Kirkkopalvelut tarjoaa Seurakuntaopistossa koulutusta 3500 opiskelijalle ja Valona-hyvinvoinnissa varhaiskasvatus-, lastensuojelu- ja vanhuspalveluja. Organisoimme Yhteisvastuukeräyksen sekä Kotimaanapu-, Ruoka-apu.fi- ja Vapaaehtoistyo.fi -palvelut. Lisäksi järjestämme Kirkkopäivät ja Tiekirkkotoimintaa. Kirkkopalvelujen omistama Kotimaa Oy on kustannusyhtiö ja viestinnän asiantuntijapalveluyritys. Kirkkopalvelut työllistää 412 työntekijää ja sen jäseninä on 318 seurakuntaa ja 81 järjestöä. Kirkkopalvelujen liikevaihto vuonna 2019 oli 38,1 miljoonaa euroa.