Kirkkopäivien ja Lähetysjuhlien #YHDESSÄ2021-virtuaalitorstaissa 20.5. etsittiin avaimia kuuntelevaan vuoropuheluun

Nettiresoluutiolla

Kirkkopäivien ja Lähetysjuhlien #YHDESSÄ2021-virtuaalitorstaissa 20.5. etsittiin avaimia kuuntelevaan vuoropuheluun ja pohdittiin muun muassa sitä, mistä kasvaa viha 2020-luvun puheeseen. Tapahtuman teema oli: Kuuntelen. Kunnioitan. Ymmärrän. Keskustelut ovat nähtävissä jälkikäteen tallenteina.

Kirkon viestinnän ohjelmapäällikkö Kimmo Saareksen johtamassa keskustelussa tuotiin esille se, miten sananvapaudella oikeutetaan huonoa keskustelukulttuuria ikään kuin siihen ei liittyisi myös vastuu sanoista ja siitä, että ne voivat myös johtaa tekoihin.

Sisäministeriön kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen totesi, että vihapuhetta on ollut aina, mutta erityisesti sosiaalisen median kautta siitä on tullut näkyvämpää. Hän näki myös organisoidun vihapuheen keinona saavuttaa tavoitteita.

Näyttelijä Chike Ohanwe puhui myös sosiaalisen median algoritmeista, jotka palkitsevat provokatiivisista avauksista, ja näin levittävät vihapuhetta entistä laajemmalle.

Keskustelussa todettiin, että vaikka vihapuheeseen voidaan puuttua myös lainsäädännöllisin keinoin, vastuu sen levittämisestä on silti jokaisella puhujalla itsellään.

”Olisi hyvä, jos vihapuheelle kävisi niin kuin tupakanpoltolle. Ennen tupakanpolttoa pidettiin hienona, nyt sitä pidetään nolona”, kuittasi Tarja Mankkinen keskustelun lopuksi.

Kuuntelu ja vuoropuhelu avaimina rauhaan

Piispa Kaisamari Hintikka totesi, että tapahtuman teemaksi valitut sanat kuuntelen, kunnioitan ja ymmärrän ovat juuri oikeat sanat, kun puhutaan hyvästä dialogista ja vuorovaikutuksesta.

”Tärkein niistä on kuunteleminen, sen jälkeen tulee rehellinen puhe.”

Hintikan ja ulkoministeri Pekka Haaviston keskustelussa nostettiin esille monia esimerkkejä kuuntelemisen ja vuoropuhelun merkityksestä rauhanprosesseissa eri puolilla maailmaa. Esille nostettiin myös viime vuosina korostunut uskonnollisten ja perinteisten johtajien rooli rauhantyössä.

”Minusta on tärkeää, että kaikkia resursseja käytetään. Kirkko ja uskonnolliset johtajat eri maissa tekevät usein rauhantyötä ja ovat juuri se taho, joka herättää muun yhteiskunnan sen epäkohdista”, Haavisto kommentoi. Haavisto näki kiinnostavana ja eri kirkkoja ja uskontoja yhdistävänä asiana niiden suhtautumisen ympäristöön ja luontoon pyhänä asiana.

”Tapasin YK:ssa juutalaisia, kristittyjä ja muslimeita, joiden kanssa pohdimme sitä, voitaisiinko tästä löytää jotain yhteistä maaperää, jonka perusteella voidaan myös parantaa luonnonsuojelua. Monet konfliktit tuhoavat luontoa ja toisaalta ilmastonmuutoksen seuraukset synnyttävät konflikteja. Alustavasti näyttää siltä, että tässä olisi mahdollisuuksia.”

Päivän päätteeksi keskusteltiin vielä hengellisyyden muuttuvista muodoista sekä lähetystyön kuvasta 2000-luvulla. Virtuaalitorstain kaikki keskustelut ovat katsottavissa tallenteina liveto.fissä 2.6. asti (vaatii rekisteröitymisen).

Ensi vuonna paikan päällä Oulussa

Kirkkopäivien ja Lähetysjuhlien #yhdessä2021-virtuaalitorstaihin tuli runsas 600 ilmoittautumista. Tapahtuman järjestivät yhteistyössä Kirkkopalvelut, Suomen Lähetysseura, Oulun seurakuntayhtymä, Oulun kaupunki ja Kirkon viestintä. Tilaisuus toimi myös johdantona ensi vuoden Kirkkopäiville ja Lähetysjuhlille Oulussa 20.–22.5.2022.

Tallenne: https://events.liveto.io/events/kirkkopaivat-ja-lahetysjuhlat-yhdessa2021-virtuaalitorstai

Kuvia https://bit.ly/3bGBXSe

Suomen Lähetysseura on kirkon kansainvälisen työn järjestö ja yksi Suomen suurimmista kehitysjärjestöistä. Lähetysseura tekee lähetystyötä, kehitysyhteistyötä ja rauhantyötä 30 maassa ympäri maailmaa. www.suomenlahetysseura.fi 

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu noin 150 000 jäsentä ja seitsemän seurakuntaa: Oulun tuomiokirkkoseurakunta sekä Haukiputaan, Karjasillan, Kiimingin, Oulujoen, Oulunsalon ja Tuiran seurakunnat. Seurakuntien yhteisiä toimintamuotoja ovat muun muassa perheneuvonta, sairaan sielunhoito ja kansainvälinen työ. Seurakuntayhtymä huolehtii seurakuntien taloudesta, henkilöstöhallinnosta, kiinteistöistä, hautausmaista, kirkonkirjojen pidosta ja viestinnästä. Työntekijöitä on yhteensä 400. www.oulunseurakunnat.fi

Kirkkopalvelut ry on seurakuntien ja kristillisten toimijoiden valtakunnallinen yhteistyö- ja palvelujärjestö, hyvinvointi- ja koulutuspalvelujen tuottaja sekä hyväntekeväisyystoimija. Kirkkopalvelut tarjoaa Seurakuntaopistossa ammatillista koulutusta vuosittain 3500 opiskelijalle. Seurakuntaopisto on Suomen suurin vapaan sivistystyön tarjoaja, jonka lyhytkursseihin osallistuu tuhansia opiskelijoita vuosittain. Päiväkoti Valona toimii Järvenpäässä ja lastenkoti Valona Pieksämäellä. Valona Vanhuspalvelut tarjoaa tehostetun palveluasumisen hoitopaikkoja ikäihmisille Pieksämäellä. Organisoimme Yhteisvastuukeräyksen sekä Kotimaanapu.fi-, Ruoka-apu.fi- ja Vapaaehtoistyo.fi -palvelut. Järjestämme Kirkkopäivät ja Tiekirkko-toimintaa. Kirkkopalvelujen omistama Kotimaa Oy on kustannusyhtiö ja viestinnän asiantuntijapalveluyritys. Kirkkopalvelut ry työllistää 352 työntekijää ja sen jäseninä on 318 seurakuntaa ja 81 järjestöä. Kirkkopalvelujen liikevaihto vuonna 2020 oli 32,1 miljoonaa euroa. www.kirkkopalvelut.fi