Kirkkopalvelujen kiinteistöpäällikkö Antti Kervisestä kiinteistöneuvos

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on 27.6.2018 myöntänyt kiinteistöneuvoksen arvonimen Antti Kerviselle. Hänellä on takanaan pitkä ura kiinteistöhallinnon tehtävissä Suomen Kirkon Sisälähetysseuran ja sen työtä jatkavan Kirkkopalvelut ry:n palveluksessa kiinteistöpäällikkönä.

Kiinteistöneuvos Antti Kervisen työn yhteiskunnallinen merkitys avautuu yhtäältä niistä ihmisryhmistä käsin, joita hänen rakennuttamansa, peruskorjaamansa tai hallinnoimansa kiinteistöt palvelevat. Hänen johtamansa kiinteistöhankkeet palvelevat päiväkotilapsia, lastensuojelun nuoria ja heidän perheitään, päihdekuntoutujia, vanhuksia, kehitysvammaisia, maahanmuuttajia ja opiskelijoita. Toisaalta työn yhteiskunnallinen ulottuvuus näkyy hänen tehtävissään, jotka ovat mahdollistaneet Kirkkopalvelujen perustehtävän toteuttamisen. Työssään hän ei ainoastaan kehitä kiinteistöjä, vaan on osallistunut myös itse toiminnan kehittämiseen. Antti Kervisen näkemyksellisyys kantaa kirkoista oppilaitoksiin, vanhusten palvelutaloista leirikeskuksiin, lastenkodista päiväkotiin, päihdekuntoutusyksiköstä liike- ja teollisuuskiinteistöihin ja asunto-osakkeisiin.

Kirkkopalvelut ry on suomenkielisten luterilaisten seurakuntien ja kristillisten organisaatioiden keskusjärjestö, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. Sen tehtäviin kuuluvat seurakuntien ja järjestöjen tukeminen, koulutuksen järjestäminen sekä diakonisten hyvinvointi- ja sosiaalipalvelujen tuottaminen. Kirkkopalvelut-Kotimaan yhteensä noin 430 työntekijää toimivat pääosin Helsingissä, Pieksämäellä, Järvenpäässä, Ruokolahdella ja Lapualla.

Lisätiedot: