Kirkkopalvelujen kolmivuotinen IkäArvokas-hanke kehittää etsivää vanhustyötä

Kirkkopalvelut on käynnistänyt yhteistyönä toteutettavan Stea-rahoitteisen IkäArvokas-hankkeen, joka toimii Järvenpäästä ja Oulusta käsin.

Elokuussa 2018 alkanut IkäArvokas-hanke jatkokehittää yhteisvastuutuotoilla aikoinaan kehitettyä etsivän vanhustyön IkäArvokas-mallia ja levittää mallia valtakunnallisesti.

IkäArvokkaalla tuetaan syrjäytymisuhan alla elävien ikäihmisten kotona asumista ja lisätään heidän osallisuuttaan etsivää vanhustyötä hyödyntäen. Erityisesti halutaan löytää niitä vanhuksia, jotka aiemmin eivät ole juurikaan osallistuneet järjestöjen eikä virallisten tahojen toimintaan. Etsivän ja löytävän toimintamallin avulla löydetyt ikäihmiset ohjataan heidän tarpeitaan vastaaviin toimintoihin ja palveluihin.

Etsivän ja löytävän vanhustyön toimintamalli kehitettiin Kirkkopalveluissa vuoden 2013 Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla vuosina 2014 – 2016. Toimintamallin mukaan tavalliset ihmiset, naapurit, bussikuskit, taksit, apteekit, kyläkauppiaat jne. voivat ilmaista ”Hoksauta minut” -korteilla huolensa kohtaamistaan ikäihmisistä.

Yhteistyökumppaneita nyt alkaneessa hankkeessa ovat Suomen Kylät, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry sekä Kirkkohallituksen Yhteinen keittiö -hanke. Myös kunnat ovat keskeisiä kumppaneita. Jo toteutettujen pilottihankkeiden myötä kuntien rooli projektissa on muotoutunut ja vakiintunut. Toiminta palvelee vahvasti julkisen sektorin Sote-toimintoja. Erityisesti Sote- ja maakuntauudistuksen käynnistyessä IkäArvokas-toiminta muodostuu linkiksi eri auttamistahojen ja verkostojen välillä ja parhaimmillaan tehostaa palvelujen integraatiota.

IkäArvokkaan toiminta-alueet ovat tässä vaiheessa Järvenpää,  Riihimäki, Hyvinkää, Kerava, Nurmijärvi, Tuusula, Jyväskylä, Oulu, Kajaani, Ristijärvi ja Paltamo. Projektipäällikkönä aloittaneen Jaana Alasentien toimipiste on Järvenpäässä. Oulusta käsin toimii projektityöntekijä Piia Pengerkoski.

Lisätiedot:

Keräysjohtaja / Yhteisvastuu ja Kotimaanapu
Tapio Pajunen
tapio.pajunen@kirkkopalvelut.fi
p. 0400 870 041

Projektipäällikkö / IkäArvokas-hanke
Jaana Alasentie
jaana.alasentie@kirkkopalvelut.fi
p. 040 359 4129