Kirkkopalvelut ry käynnistää muutosneuvottelut

Kirkkopalvelut ry on tänään 10.1.2023 lähettänyt henkilöstön edustajille kutsun muutosneuvotteluihin.

Neuvotteluiden perusteina ovat STEP-päiväkodin, STEP-kansanopiston, STEP-seurakunnille toimintakokonaisuuden sekä Valona hyvinvoinnin taloudellinen tilanne. Lisäksi neuvotteluiden perusteina ovat STEP-koulutuksen, Valona-hyvinvoinnin sekä Diakonia ja kehittämisen uudelleenorganisointi.

Neuvottelut koskevat STEP-koulutuksen liiketoimintapalveluiden, STEP-seurakunnille toimintakokonaisuuden ja STEP-päiväkodin henkilöstöä. Lisäksi neuvottelut koskevat STEP-koulutuksen, Valona-hyvinvoinnin sekä Diakonia ja kehittäminen palvelualueiden johtajia sekä esihenkilötyötä tekeviä.

Työnantajan alustava arvio henkilöstön pysyvästä vähentämistarpeesta, osa-aikaistamisista tai työsuhteen ehtojen muutoksista koskevat enintään 62 henkilöä. Työnantajan alustavan arvion mukaan valtaosa mahdollisista toimenpiteistä ovat muita kuin irtisanomiset tai osa-aikaistamiset.

Neuvottelut käynnistyvät 16.1.2023 ja kestävät vähintään kuusi viikkoa.

Ilkka Mattila
johtaja, Kirkkopalvelut
040 517 6100

Helena Ahonen
rehtori, STEP-koulutus
040 537 0999