Korona-ajan ehdoilla kerätyn Yhteisvastuukeräyksen tuotto ylsi yli kahden miljoonan

Yhteisvastuukeräyksen 2021 kohteena oli vähävaraisten ikäihmisten tukeminen Suomessa ja maailmalla. Vaikka korona kuritti lähikeräyksiä, keräystulos ylittyi edellisvuoteen, myös koronan haavoittamaan vuoteen verrattuna. Hieman yli kahden miljoonan euron keräystuotoilla Suomessa välitetään Kirkon Diakoniarahaston sekä seurakuntien kautta tukea taloudellisessa ahdingossa sinnitteleville ikäihmisille sekä parannetaan heidän digitaalisia valmiuksiaan. 60 prosenttia tuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun ruohonjuuritason työhön kehittyvissä maissa.

”Keräsimme viime vuonna varoja taloudellisesti heikoissa olosuhteissa eläville ikäihmisille teemalla Eniten yllätti köyhyys. Keräys halusi toimia niiden ihmisten äänenä, jotka arjessaan joutuvat tekemään valintoja ruoan, lääkkeiden ja muiden perushankintojen välillä”, sanoo Kirkkopalvelujen varainhankinnan päällikkö Eija Kilgast.

Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastamaton tulos vuodelta 2021 on 2,01 milj. €. Tuotto luovutettiin keräyksen suojelijalle, tasavallan presidentti Sauli Niinistölle 31. tammikuuta.

Seurakunnat innovoivat uusia keräysmuotoja

Yhteisvastuukeräystä on aiempina vuosina totuttu tekemään keräyslippailla ja seurakuntatapahtumilla, jotka koronavuosina ovat olleet harvemmassa. Sen sijaan digitaalisten keräystapojen käyttö kaksinkertaistui vuoden aikana. Sähköisten keräystapojen ja valtakunnallisen kampanjoinnin myötä Yhteisvastuukeräyksen tuottoa pystyttiin kartuttamaan hienosti koronarajoituksista huolimatta.

Pandemia-aikana seurakuntien kehittämät uudet keräysmuodot tuottivat tulosta ja ilahduttivat koronan keskellä. Keräyksen hyväksi välitettiin vanhuksille kukkakimppuja, toteutettiin pakopelejä, valmistettiin linnunpönttöjä, sukkia ja suupalaa sekä pidettiin konsertteja etäyhteyksin. Haagan seurakunta tempaisi historiansa suurimman tuloksen, yli 28 000 euroa, kun keräyspäällikkö Lahtisen videot levisivät ja tyhjät kirkonpenkit täyttyivät Yhteisvastuun hyväksi myydyillä pahvisilla seurakuntalaisilla.

”Ehkä joskus vanhana kiikkustuolissa ymmärrän itsekin, mitä tuli tehtyä. Mukana oli suuri joukko ihmisiä, jotka tekivät kaikkensa niin Haagassa kuin someseurakunnassa ympäri Suomea”, totesi Haagan keräystä luotsannut Sami Lahtinen urakkansa päättyessä.

Olemme äärimmäisen kiitollisia siitä, että seurakunnat ja lahjoittajat korona-ajan keskelläkin uskoivat ja lahjoittivat Yhteisvastuuseen”, Eija Kilgast kiittää.

Apua vähävaraisille ikäihmisille Suomessa

Kunkin seurakunnan keräystuotosta 20 prosenttia jää käytettäväksi ikäihmisten ahdingon helpottamiseen oman seurakunnan alueella.

Yhteisvastuukeräyksen toisena kotimaisena tuotonsaajana toimiva Kirkon diakoniarahasto kohdentaa 10 prosentin osuutensa keräystuotosta ikäihmisten taloudelliseen auttamiseen ja elämänlaadun kohentamiseen. Diakoniarahaston avustukset haetaan paikallisseurakuntien diakoniatyön kautta, jossa hakijoiden avuntarve tunnetaan ja jokainen avuntarvitsija kohdataan.

Keräyksen toinen kotimainen kumppani on STEP-koulutuksen kokoama kansanopistoverkosto, joka tulee toteuttamaan ikäihmisille maksutonta digitaitojen opastusta lyhytkursseina syksystä 2022 alkaen. Opetusta on suunnitteilla 12 paikkakunnalle, jotka ovat Turku, Pieksämäki, Järvenpää, Lapua, Kaustinen, Ruokolahti, Kouvola, Hamina, Mieslahti, Uusi-Kaarlepyy, Lieksa ja Oulu.

 Apua kehittyvien maiden katastrofikohteiden ihmisille

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 prosentilla tuetaan Kirkon Ulkomaanavun kohteissa tehtävää työtä maailman köyhillä katastrofialueilla. Varoilla autetaan katastrofien, konfliktien ja luonnonmullistusten aiheuttamissa hätätilanteissa hauraimpia yhteisöjä, vanhuksia ja perheitä.

”Olemme kiitollisia tuesta kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville ihmisille. Tukemme on kokonaisvaltaista, minkä vuoksi akuutin hätäavun jälkeen lähdetään rakentamaan kokonaisten perheiden tulevaisuutta koulutuksen ja toimeentulon kautta”, kertoo Kirkon Ulkomaanavun humanitaarisen avun päällikkö Eija Alajarva.

Alkaneen vuoden Yhteisvastuukeräyksen kampanja-aika alkaa 6.2. teemalla Lahjoita mulle huominen. Keräyksellä tuetaan pitkittyneen korona-ajan seurauksista kärsineitä lapsia ja nuoria.

yhteisvastuu.fi

Keräysteemaan liittynyt kyselytutkimus yli 70-vuotiaille digitalisaatiosta ja sen vaikutuksista 

Lisätietoa:

Eija Kilgast, varainhankinnan päällikkö, Kirkkopalvelut ry
eija.kilgast@kirkkopalvelut.fi, p. 040 660 2964

Erik Nyström, viestintäpäällikkö, Kirkon Ulkomaanapu
erik.nystrom@kirkonulkomaanapu.fi, p. 040 143 4464

Sirpa Seppä, viestinnän suunnittelija, Kirkkopalvelut ry
sirpa.seppa@kirkkopalvelut.fi, p. 040 579 7290

Vapaasti ladattavissa olevia kuva-aineistoja ja logoja Yhteisvastuusta löytyy
Kirkkopalvelujen kuvapankista

Yhteisvastuukeräys on vuodesta 1950 toiminut lähimmäisenrakkauden kansanliike ja yksi Suomen suurimmista kansalaiskeräyksistä. Vuoden 2021 keräys keräsi varoja vähävaraisille vanhuksille Suomessa ja maailmalla. Keräyksen tuotosta 60 prosenttia ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon. 20 prosenttia jaetaan kotimaisille erityiskohteille: puolet Kirkon diakoniarahastolle, toinen puolikas kansanopistoverkostolle, joka toteuttaa maksuttomia digitaitokoulutuksia ikäihmisille vuodesta 2022 alkaen. 20 prosenttia keräystuotoista ohjataan paikallisseurakuntien ikäihmisiä tukeviin toimiin ja diakonia-avustuksiin Suomessa.

Kirkkopalvelut ry on seurakuntien ja kristillisten toimijoiden valtakunnallinen yhteistyö- ja palvelujärjestö, hyvinvointi- ja koulutuspalvelujen tuottaja sekä hyväntekeväisyystoimija. kirkkopalvelut.fi

Liitteet