Koronaepidemia pakotti ruoka-aputoimijat pikaiseen järjestäytymiseen – avun tarve kentällä on nyt valtava

Koronaepidemia sai kotimaiset ruoka-aputoimijat järjestämään toimintansa nopeasti uudestaan. Tammikuussa avattu valtakunnallinen Ruoka-apu.fi-palvelu toimii koronakriisin aikana tärkeänä tiedonjakokanavana niin ruoka-apua etsiville, ruoka-apua järjestäville kuin siihen hädänalaisia ohjaaville.

Aluehallintoviraston linjauksen mukaisesti ruoka-apua voi toteuttaa myös epidemia-aikana. Ruokajakelut ovat sallittuja, kunhan toimintatavoissa huomioidaan voimassa olevat poikkeusajan ohjeet ja kiinnitetään erityistä huomiota hygieniaan. Ruoka-avulle on poikkeusaikana erityisen suuri tarve lomautusten, työttömyyden ja lapsiperheiden ahdingon lisäännyttyä. Myös nopeasti alas ajetut ruuanjakelupisteet ja erilaiset yhteisöruokailut jättivät merkittävän loven ruoka-aputoimintaan.

Ruoka-aputoimijat järjestivät nopeasti rivinsä. Verkostotapaamiset kokoavat nyt ruoka-aputoimijat yhteen.

”Sininauhaliiton kanssa järjestämissämme verkostotapaamisissa on kokoontunut jopa 60 ruoka-aputoimijaa eri puolilta Suomea jakamaan kokemuksiaan ja neuvojaan toisilleen poikkeusaikana”, kertoo Osallistava yhteisö -hankkeen projektipäällikkö Reetta Nick.

Tammikuun lopussa avattu Ruoka-apu-fi-sivusto tarjoaa alustan ruoka-avusta kertomiselle ja kokoaa ruoka-aputapahtumat Suomessa. Ruoka-apu.fi on ensimmäinen ruoka-aputoimijat ja -tapahtumat yhteen kokoava sivusto Suomessa.

”Tällaista valtakunnallista tiedonjakokanavaa on odotettu, ja nyt palvelu oli juuri saatettu toimintaan kreivin aikaan. Ruoka-aputoimijat ovat tottuneet perinteisesti toimimaan yksin. Tieto alueen ruoka-apupaikoista välittyy yleensä puskaradion kautta, eikä tavoita kaikkia tarvitsevia. Verkostomaista ajattelua tarvitaan ruoka-avun kentällä erityisesti tällaisen kriisin keskellä”, sanoo suomalaisen ruoka-aputoiminnan kehittäjä ja palvelun tuottavan Osallistava yhteisö -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Hanna Kuisma.

Ruoka-apu.fi palvelee sekä järjestäjiä että tarvitsevia

Arvioiden mukaan yli 100 000 suomalaista turvautuu ruoka-apuun vuosittain. Koronaepidemia kasvattaa määrää entisestään. Erilaisia ruoka-aputoimijoita arvioidaan olevan yli tuhat ympäri Suomen.  Ruoka-apu.fi-palvelu näyttää, ketkä ruokaa jakavat, mistä sitä saa ja mitä muuta apua tarjotaan ilmaista tai edullista ruokaa etsiville ihmisille. Uudessa palvelussa ruoka-aputapahtumista ilmoittaa jo kaksisataa toimijaa ympäri Suomen. Määrä kasvaa jatkuvasti.

Koronaepidemian aikana ruoka-apua toteutetaan pääasiassa ruokakasseja jakamalla. Ruokakasseja jaetaan yhä useammin myös ajanvarauksella. Monella paikkakunnalla on otettu käyttöön ruoka-avun neuvontanumeroita tai yhteisiä hätäapunumeroita, joista saa tietoa oman alueen palveluista, tai voi tilata hätäapukassin oven taakse. Kriisi luo tarvetta alueelliselle yhteistyölle. Yhdistykset, seurakunnat ja kunnat ovat yhdistäneet voimansa avun turvaamiseksi sitä eniten tarvitseville.

”Tärkeää on, että tieto kulkee ja kaikki alueella toimivat ja mahdollisesti asiakkaita kohtaavat tietävät, mistä ja miten apua poikkeusaikana saa. Juuri nyt tarjolla olevasta ruoka-avusta tulee tiedottaa uusia asiakaskuntia ja yhteistyökumppaneita yhä laajemmin”, projektipäällikkö Nick sanoo.

Ruoka-apu.fi-palvelun tuottaa STEA-rahoitteinen Osallistava yhteisö -hanke, jonka toiminta-aika on vuodet 2019-2021. Hanketta hallinnoi Kirkkopalvelut ry. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat muun muassa Vantaan Yhteinen pöytä, Espoon ja Helsingin kaupungit, Suomen Punainen Risti, Kotimaisen avustustyön liitto ja Työttömien keskusjärjestö.

Osallistava yhteisö -hankkeessa pyritään vahvistamaan yhteistyötä suomalaisen ruoka-aputoiminnan kentällä. Koulutus ja yhdessä kehittäminen lisäävät paikallista yhteistyötä. Ruokahävikki saadaan paremmin hyödynnettyä. Ruokatapahtumista valtaosa on kaikille avointa toimintaa. Suomalainen ruoka-aputoiminta on enemmän kuin ruokaa.

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Reetta Nick, Osallistava yhteisö -hanke, p. 040 8091684, reetta.nick@kirkkopalvelut.fi

Verkkoviestinnän kehittäjä Annmari Salmela Osallistava yhteisö -hanke, p. 040 5761017, annmari.salmela@kirkkopalvelut.fi

Ohjausryhmän puheenjohtaja Hanna Kuisma, Osallistava yhteisö -hanke, p. 050 318 0983, hanna.kuisma@vantaa.fi

http://ruoka-apu.fi/osallistava-yhteiso-hanke/

Kuvat:

http://ruoka-apu.fi/medialle/