Kotimaanapu käynnisti hätäapukeräyksen vähävaraisten auttamiseksi 

Vähävaraisten avuntarve kasvaa tänä talvena Suomessa

Elinkustannusten noustua moni Suomessa sinnittelee tulevana talvena selviytymisen rajalla, kun kodin pitäminen riittävän lämpimänä tai kunnollinen ateria maksavat liikaa. Lämmityskustannusten, ruuan ja polttoaineen hintojen nopea nousu iskee pahiten  jo valmiiksi kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin.

Suomen Köyhyysraportin 2021 mukaan jopa joka kuudes suomalainen elää tällä hetkellä köyhyys- tai syrjäytymisuhan alla. Joka toinen heistä on pienituloinen. Ruoka-apua tarvitsee jo yli 200 000 ihmistä. Vakavaa aineellista puutetta Suomessa kokee yli 100 000 vähävaraista ihmistä. Tämä kaikki heijastuu myös lapsiin ja heidän tulevaisuuden mahdollisuuksiinsa. Köyhyysrajan alapuolella Suomessa elää tällä hetkellä jo 60 000 lasta.

Elinkustannusten nousu uhkaa suistaa etenkin eläkeläiset, työttömät ja pienituloisimmat taloudelliseen syöksykierteeseen, jossa maksuvaikeudet, ylivelkaantuminen tai asunnottomuus uhkaavat. Vähävaraisen voi suistaa raiteiltaan tällä hetkellä pelkkä sairastuminen, kun siitä aiheutuviin kustannuksiin ei ole varaa. Maailman onnellisimmaksi arvioidusta maasta löytyy nyt yhä enemmän ihmisiä, jotka joutuvat taistelemaan selviytymisestään.

Avun tarpeen kasvaminen näkyy Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien diakoniatyölle tulevien avunpyyntöjen moninkertaistumisena. Huolestuttava ilmiö on köyhyys lapsiperheissä, joissa huoltajien palkka ei riitä kattamaan perheen elinkustannuksia. Apua tarvitsevien joukossa on nyt niitä, jotka ovat ennen omalla työllään pystyneet elättämään itsensä ja läheisensä. Lisääntyvä ahdistus näkyy myös kasvavina mielenterveyden häiriöinä.

Kotimaanavulla hätäapukeräys koko loppuvuoden

Kotimaanapu on käynnistänyt loppuvuodeksi keräyksen vähävaraisten auttamiseksi Suomessa. Lahjoitusten avulla jaetaan ruokakasseja ja ruoka-avustuksia, järjestetään jouluruokailuja asunnottomille, eläkeläisille ja vähävaraisille, autetaan elinkustannusten nousun myötä hätään joutuneita ja kaikkein vähävaraisimpia lapsiperheitä.

Kotimaanavun hätäapukeräyksen lahjoitukset ohjataan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien auttamistyöhön, diakoniaan, jota toteutetaan kaikissa seurakunnissa kautta maan. Seurakuntien diakoniatyö on yksi kirkon perustehtävistä ja yhteiskunnallisesti vaikutuksiltaan merkittävää ja laajaa kirkon tekemää sosiaalityötä, jota toteuttaa sosiaali- ja terveysalan koulutuksen omaavat diakoniatyön ammattilaiset. Diakoniatyöntekijä on hädän hetkellä ihmisen rinnalla, varmistaa avun tarpeen sekä sen luotettavan perille menemisen. Seurakuntien diakoniatyötä tehdään jokaisella paikkakunnalla kotimaassamme. Apua annetaan hädänalaisille syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta.

Keräyksen lahjoitusvarat kerätään yksityisiltä lahjoittajilta ja yrityslahjoituksina Kotimaanapu.fi-hyväntekeväisyyspalvelussa.

”Toivomme, että saamme erityisesti tänä syksynä lahjoittajat liikkeelle, jotta kykenemme vastaamaan kasvavaan hätään. Monen perheen kohdalla energiakriisi on kohtalokas jatkumo vaikeille vuosille ja pahentaa pandemia-ajan synnyttämää työttömyyttä ja hätää. Lahjoittaminen voi olla pieni teko, mutta avunsaaminen voi monen ihmisen kohdalla olla juuri tänä talvena ratkaisevassa roolissa”, toteaa Kotimaanavun varainhankinnan päällikkö Eija Kilgast.

Kotimaanavun keräykseen voi lahjoittaa vuoden loppuun asti osoitteessa kotimaanapu.fi tai MobilePaylla numeroon 85508. Lämmin kiitos jokaiselle lahjoittajalle.

**********

Kotimaanapu on Suomen Ev.lut.kirkon omistaman Kirkkopalvelut ry.n valtakunnallinen keräys. Kotimaanavun rahankeräyslupa: RA/2020/639. Voimassa 1.9.2020 alkaen. Myöntänyt Poliisihallitus 29.5.2020. Kotimaanapu on Vastuullinen lahjoittaminen ry:n jäsen.

Lisätietoja: Eija Kilgast, varainhankinnan päällikkö, p. 040 660 2964, eija.kilgast@kirkkopalvelut.fi