Kotimaanapu tukenut vähävaraisten jouluruokailuja 110 000 eurolla

Seurakunnat saavat 66 500 euroa tukea vähävaraisten joulunajan ruoka-avun järjestämiseen Kotimaanavun toisessa jaossa. Lisätuen myöntäminen mahdollistui Ramboll Finlandin mittavan lahjoituksen myötä. Yhteensä Kotimaanapu on syksyn aikana jakanut 83 seurakunnalle 109 345 euroa. Kaikkiin syksyllä tulleisiin avustushakemuksiin on pystytty vastaamaan.

Toimitusjohtaja Kari Onniselkä sekä markkinointi- ja viestintäjohtaja Karoliina Lehmusvirta luovuttivat Ramboll Finland Oy:n lahjoitussekin Kotimaanavun Ilkka Kalmanlehdolle.

Kotimaanapu sai avustushakemuksia seurakuntien tukemiin jouluruokailuihin yhteensä 150 000 € edestä. Avustuksen ensimmäisessä jaossa kyettiin vastaamaan vain noin kolmasosaan tarpeesta. Myönnetty tuki kohdistettiin erityisesti niille seurakunnille, joiden omat auttamisresurssit olivat koronatilanteesta johtuen niukat.

Rambollilta saadun 32 000 € suurlahjoituksen ja Kotimaanavun oman varanhankinnan ansiosta kyettiin joulukuun alussa toteuttamaan täydentävä 66 5000 € suuruinen avustusten jako 36 seurakunnalle.

”Koronavuosi yllätti meidät tavalla, jota kukaan ei osannut ennakoida. Tilanne on vaatinut kaikilta meiltä sinnikkyyttä, sopeutumista ja uudistumista. Haastavista ajoista huolimatta sosiaalinen vastuu on vahva osa säätiöomisteisen yrityksemme arvopohjaa. Kotimaanavun kautta voimme tuoda valoa jouluun niille ihmisille, jotka sitä tässä tilanteessa erityisesti tarvitsevat”, Ramboll Finland Oy:n toimitusjohtaja Kari Onniselkä.

Ramboll Finland on useana vuonna lahjoittanut joulun alla 10 000 euroa hyväntekeväisyyteen. Poikkeuksellisena vuonna työntekijöillä oli mahdollisuus kerryttää pottia lahjoittamalla yrityksen antamaa henkilökohtaista joulumuistamista vastaava summa Kotimaanavulle. Näin kokoon saatiin peräti 32 000 euroa.

Kokonaisuudessaan Kirkkopalvelujen Kotimaanapu on tänä syksynä avustuksillaan rahoittanut 83 seurakunnan toteuttamaa vähävaraisten jouluruoka-toimintaa yhteensä 109 345 €. Kaikkien syksyllä Kotimaanavulta tukea hakeneiden seurakuntien tarpeisiin on täten kyetty jossain määrin vastaamaan.

”Tuore hyväntekeväisyystoimija Kotimaanapu, on viimeistään nyt koronan aikana osoittanut tarpeellisuutensa. Yhteiskunnan turvaverkoista pudonneiden määrä on kasvanut, eivätkä julkiset palvelut kykene vastaamaan kasvavaan avun tarpeeseen.  Saamme olla paikkaamassa tätä resurssivajetta. Yritys- ja yksityislahjoittajien tuki ohjautuu Kotimaanavun ja paikallisseurakuntien diakonian ammattilaisten avulla sinne, missä tarve on suurin. Lämmin kiitos tukijoille!” Kotimaanavun keräysjohtaja Tapio Pajunen kiittää lahjoittajia.

Kotimaanavun joulukeräys on edelleen käynnissä. Lahjoituksilla tuetaan seurakuntien jouluruokailuja sekä jaetaan jouluruokakasseja ja osto-osoituskortteja. Hyväntekeväisyyspalvelusta www.kotimaanapu.fi löytyy myös useita paikallisia joulukeräyksiä. Lisäksi Kotimaanapu on mukana eJoulupuu -keräyksien toteuttamisessa yhteistyössä paikallisten nuorkauppakamarien kanssa.

Lisätietoja:

Tapio Pajunen

Keräysjohtaja, Kirkkopalvelut ry
p. 0400 870 041, tapio.pajunen@kirkkopalvelut.fi

Karoliina Lehmusvirta

Markkinointi- ja viestintäjohtaja, Ramboll Finland Oy
p. 040 581 3710, karoliina.lehmusvirta@ramboll.fi

Ilkka Kalmanlehto
tuottaja, Kirkkopalvelut ry
p. 050 330 9308, ilkka.kalmanlehto@kirkkopalvelut.fi