Kotimaanavussa näkyy kasvava avuntarve Ukrainan sotaa paenneiden auttamiseksi Suomessa

Miljoonat ukrainalaiset ovat kuluneen kevään aikana joutuneet pakenemaan sotaa ja jättämään kotinsa ja maansa. Suomi, muiden Euroopan unionin maiden ohella, on ottanut vastaan tuhansia sotaa paenneita. Määrät ovat sodan jatkuessa kasvaneet ja avun tarve näkyy nyt konkreettisesti kirkon auttamistyössä.

Seurakuntien auttamistyö on yksi kirkon perustehtävistä. Se on yhteiskunnallisesti vaikutuksiltaan merkittävää ja laajaa kirkon tekemää sosiaalityötä, jota toteuttaa sosiaali- ja terveysalan koulutuksen omaavat diakoniatyön ammattilaiset. Ukrainalaisten auttamiseksi kirkko tekee vahvaa yhteistyötä muun muassa pelastusviranomaisten, kuntien, vastaanottokeskusten, vapaaehtoisten kansalaisten, Suomen Punaisen Ristin, Martta-yhdistysten ja muiden paikallisten seurojen ja järjestöjen kanssa. Apu on liittynyt majoituksen tai hätämajoituksen järjestämiseen, ruokailujen ja ruuan tarjoamiseen, välttämättömän hygienia-, apteekki- ja vaateavun järjestämiseen sekä psykofyysisen ensiavun mahdollistamiseen niin autettaville kuin vapaaehtoisille kotimajoittajillekin. Seurakunnat ovat tärkeässä roolissa myös mahdollisen ihmiskaupan tunnistamisessa ja uhrien ensivaiheen tunnistamisessa ja apuun ohjaamisessa.

Avun tarve on lahjoituksiin verrattuna kolminkertainen

Kotimaanavulla on käynnissä valtakunnallinen hätäapukeräys Suomeen tulevien ja tulleiden ukrainalaisten pakolaisten auttamiseksi. Kotimaanapu on pystynyt hätäapukeräyksen lahjoitusten turvin avustamaan seurakuntien auttamistyötä kuluneen kevään aikana reilulla 100 000 eurolla. Tarve avulle on kuitenkin kolminkertainen. Seurakuntien avustuspisteillä on paikoittain monen tunnin jono. Kohta alkava kesäloma on pakolaislapsille aikaa, johon seurakunnat pyrkivät järjestämään lapsille mielekästä kesätoimintaa. Muun muassa tähän ja uusien pakolaisten vastaanottamiseen tarvitaan kipeästi lahjoituksia.

Kotimaanavun hätäapukeräyksellä kerätään edelleen lahjoituksia, jotta pakolaisten välttämättömistä elintarpeista pystytään Suomeen tullessa huolehtimaan. Lahjoituksen voi antaa joko valtakunnallisesti tai suoraan oman paikkakunnan keräykseen. Yli 30 suomalaisella paikkakunnalla on tällä hetkellä käynnissä Kotimaanavun hätäapukeräys ukrainalaisten auttamiseksi juuri omalla paikkakunnalla.

Kotimaanavun lahjoitukset ohjataan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien auttamistyöhön. Lahjoitusten avulla seurakunnat pystyvät auttamaan Suomeen saapuvia pakolaisia monipuolisesti ja konkreettisesti kautta maan.

Kotimaanavun valtakunnalliseen hätäapukeräykseen voi osallistua osoitteessa www.kotimaanapu.fi. Samasta verkko-osoitteesta löytyy myös paikkakuntakohtaiset paikalliskeräykset.

Lisätietoja: Eija Kilgast, Varainhankinnan päällikkö eija.kilgast@kirkkopalvelut.fi, puh 040 6602964

Kotimaanapu on vuonna 2015 perustettu hyväntekeväisyyspalvelu, joka auttaa monipuolisesti ja konkreettisesti vaikeuksissa olevia ihmisiä ympäri Suomen. Kotimaanavulle suunnatuilla rahalahjoituksilla autetaan kriisien ja katastrofien uhreja Suomessa syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. Lahjoitusvaroja käytetään avuntarvitsijoiden auttamiseksi taloudellisesti, tavara-, hygienia- tai ruoka-avun kautta tai muihin välttämättömiin toimiin, joiden avulla vaikeuksissa olevien elämänlaatua halutaan kohentaa. Kotimaanavun Ukrainan pakolaisten auttamiseksi käynnistetyllä hätäapukeräyksellä tuetaan seurakuntien laajaa auttamistyötä paikallisesti ja valtakunnallisesti. Kotimaanapu hyväntekeväisyyspalvelusta vastaa Kirkkopalvelut ry. Rahankeräyslupa RA/2020/639. Voimassa 1.9.2020 alkaen. Myöntänyt Poliisihallitus 29.5.2020.