Kutsu Kirkkopalvelut ry:n jäsenseurakunnille ja -järjestöille yhdistyksen kokoukseen 21.5.2021

Tervetuloa Kirkkopalvelujen yhdistyksen kokoukseen. Kirkkopalvelut ry:n hallituksen päätöksellä kutsumme koolle yhdistyksen kokouksen perjantaina 21.5.2021 klo 12. Kokous pidetään Teams-etäkokouksena.

Ennen kokousta hiippakunnilla ja jäsenjärjestöillä on mahdollisuus ryhmäkeskusteluihin koskien valtuuston jäsenten valintoja kello 11 alkavissa tapaamisissa. Teams-linkki ryhmäkeskusteluihin ja yhdistyksen kokoukseen sekä kokousmateriaali lähetetään 10.5.2021 kokousedustajille.

Valtakirjat tulee toimittaa 7.5.2021 mennessä ja ne tarkastetaan ennen kokousta ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:n edellyttämät asiat mm. selostus Kirkkopalvelut ry:n toiminnasta vuosina 2019–2020 sekä katsaus yhdistyksen taloudelliseen asemaan. Kokouksessa toimitetaan sääntöjen 9 §:n mukaiset valtuuston puheenjohtajan sekä jäsenten vaalit sekä pääte-tään valtuutetuille maksettavista palkkioista ja muista korvauksista.

Yhdistyksen kokoukseen voi sääntöjen mukaan (§ 7) osallistua yksi edustaja kustakin jäsenseurakunnasta tai -yhteisöstä. Kullakin edustajalla on yksi ääni. Mikäli jäsenenä on seurakuntayhtymä, on sillä niin monta ääntä kuin yhtymään kuuluu seurakuntia. Edustaja voidaan valtuuttaa edustamaan myös muita jäsenyhteisöjä. Edustajalla tulee olla lähettävän tahon valtakirja.

Pyydämme Kirkkopalvelut ry:n jäsenseurakuntia ja -järjestöjä ilmoittamaan edustajansa yhdistyksen kokoukseen 7.5.2021 mennessä. Tiedot kokousedustajasta pyydämme toimittamaan oheisella valtakirjalomakkeella.

Kokousta koskeviin tiedusteluihin vastaa Päivi Kettunen, hallinto@kirkkopalvelut.fi (040 482 8390).

Valtuuston valinta

Kirkkopalvelujen ylimpänä päätösvaltaa käyttävänä toimielimenä on valtuusto, jonka kokoonpano vaihtuu toukokuussa. Jokaisesta suomenkielisestä hiippakunnasta, josta yhdistykseen kuuluu jäsenseurakuntia, valitaan kolme jäsentä valtuustoon. Jäsenyhteisöjen ja -säätiöiden edustajia valitaan yhteensä viisi sekä Lasten ja Nuorten Keskus ry:n edustajia kaksi.

Kutakin hiippakuntaa ja jäsenyhteisöryhmää koskevien kiintiöiden osalta valtuutetut on valittava asianomaiseen ryhmään kuuluvien jäsenseurakuntien ja -yhteisöjen yhdistyksen kokouksessa asettamista ehdokkaista. Kokoukseen osallistuvat seurakunnat ja järjestöt tekevät esityksensä itsenäisesti. Toivomme kuitenkin, että ehdokkaista käydään etukäteen keskustelua hiippakuntien alueella ja järjestöjen piirissä. Osa hiippakunnista käy asiasta keskustelua hiippakuntavaltuuston kokouksen yhteydessä. Näin hiippakuntien ja niiden seurakuntien intressit sekä järjestöjen tarpeet tulevat parhaiten huomioiduiksi Kirkkopalvelujen päätöksenteossa.

KIRKKOPALVELUT RY
Hallitus
Ilkka Mattila
johtaja

Yhdistyksen kokouksen esityslista 21052021

Valtakirjalomake

Kutsukirje Kirkkopalvelujen yhdistyksen kokoukseen_2021