KUTSU Kirkkopalvelut ry:n jäsenseurakunnille ja -järjestöille

KIRKKOPALVELUT RY:N YHDISTYKSEN KOKOUS 26.5.2023 JÄRVENPÄÄSSÄ

Kirkkopalvelut ry:n hallituksen päätöksellä kutsumme koolle yhdistyksen kokouksen Järvenpäähän perjantaina 26.5.2023 kello 13.00.

Kokous pidetään Kirkkopalvelut ry:n toimitiloissa Järvenpäässä (STEP-koulutus/B-rakennus, kappeliauditorio, Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää).

Ennen kokousta klo 12.00 tarjoamme lounaan.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:n edellyttämät asiat, mm. selostus Kirkkopalvelut ry:n toiminnasta vuosina 2021-2022 ja katsaus yhdistyksen taloudelliseen asemaan. Espoon hiippakunnasta valitun TT Meri-Anna Paloniemen ilmoitettua erostaan valtuuston jäsenyydestä 5.10.2022 yhdistyksen kokouksen tulee valita hänen tilalleen uusi valtuutettu lopuksi vaalikautta.

Yhdistyksen kokoukseen voi sääntöjen mukaan (§ 7) osallistua yksi edustaja kustakin jäsenseurakunnasta tai -yhteisöstä. Kullakin edustajalla on yksi ääni. Mikäli jäsenenä on seurakuntayhtymä, on sillä niin monta ääntä kuin yhtymään kuuluu seurakuntia. Edustaja voidaan valtuuttaa edustamaan myös muita jäsenyhteisöjä. Edustajalla tulee olla lähettävän tahon valtakirja.

Samana päivänä yhdistyksen kokouksen kanssa pidetään klo 10.00 alkaen valtuuston kokous. Voitte valtuuttaa myös valtuuston jäseniä yhdistyksen kokoukseen.

Seurakunnat ja järjestöt vastaavat edustajansa yhdistyksen kokoukseen liittyvistä matka-, majoitus- ym. kuluista.

Pyydämme Kirkkopalvelut ry:n jäsenseurakuntia ja -järjestöjä ilmoittamaan edustajansa yhdistyksen kokoukseen 30.4.2023 mennessä. Tiedot kokousedustajasta pyydämme toimittamaan oheisella valtakirjalomakkeella. Kokousasiakirjat lähetämme kokousedustajiksi valituille toukokuun alussa (kokouksessa ei jaeta kokousmateriaalia paperisena).

Kokousta koskeviin tiedusteluihin vastaa Päivi Kettunen, paivi.kettunen@kirkkopalvelut.fi, (040 482 8390).

KIRKKOPALVELUT RY

Avaa liitteet:

Tulostettava kutsu

Valtakirja