Leena Piirto on nimitetty Kirkkopalvelujen viestintäpäälliköksi – ”Yhteisen hyvän rakentamisessa viestinnän rooli on keskeinen”

KTM Leena Piirto on nimitetty Kirkkopalvelujen viestintäpäälliköksi 29.10.2019 alkaen. Viestintäpäällikkö Piirron tehtävänä on Kirkkopalvelujen sisäisen viestinnän sekä media- ja markkinointiviestinnän suunnittelu, toteutus ja johtaminen. Lisäksi hän toimii viestinnästä ja tapahtumista vastaavan seitsenhenkisen tiimin esimiehenä.

”Viestintä ja vuorovaikutus ovat keskeisessä roolissa Kirkkopalvelujen työssä. Yksinomaan Yhteisvastuukeräyksellä tehtävämme on tavoittaa miljoonat suomalaiset lahjoittajat, tuhannet kerääjät ja yhteiskunnalliset päättäjät. Viestin tulee erottua, houkuttaa lahjoittamaan ja muuttaa maailmaa”, sanoo Kirkkopalvelujen johtaja Ilkka Mattila.

”Seurakuntaopistomme viestinnän on tavoitettava tuhansia nuoria, aikuisia ja työnantajia voidaksemme vastata työelämän määrällisiin ja laadullisiin tarpeisiin. Pohjoismaiden suurimpana vapaan sivistystyön toimijana kannamme suurta vastuuta sivistyksestä, demokratiasta ja moniarvoisesta yhteiskunnasta. Yhteisen hyvän rakentamisessa viestinnän rooli on keskeinen”, johtaja Mattila korostaa.

Kirkkopalvelujen uusi strategia vuosiksi 2020-2024 on hiljattain vahvistettu. Viestintä- ja tapahtumatiimin tehtävänä on Leena Piirron johdolla sitouttaa Kirkkopalvelujen koko asiantuntijaorganisaatio strategian mukaisiin yhteisiin päämääriin sekä muotoilla keihäänkärjet, joilla palveluista ja toiminnasta viestitään ulospäin.

”Leena Piirto tuo viestintäämme hyvää osaamista ja monipuolista kokemusta. Hän on toiminut erilaisissa organisaatioissa ja tuntee niin kolmannen kuin myös yksityisen sektorin viestinnälliset tarpeet. Olemme iloisia siitä, että saamme hänet joukkoomme ja edistämään kanssamme yhteistä hyvää”, kehitysjohtaja Hannu Harri sanoo.

”Ensi töikseen Leena lähtee vetämään brändien kirkastamiseen tähtäävää työryhmäämme. Meillä on paljon kerrottavaa esimerkiksi Kotimaanapu-palvelustamme, jolla hankimme varoja vaikeissa elämäntilanteissa olevien auttamiseksi ja koordinoimme vapaaehtoistyötä sekä EU-elintarviketuen jakelua”, Harri kertoo.

Leena Piirto työskenteli tätä ennen Viestintätoimisto Kaiku Helsingissä viestintäkonsulttina ja asiakaspäällikkönä.