Kirkkopalvelujen vuosien 2020-2024 strategian keskeiset tavoitteet ovat

  • tyytyväiset asiakkaat ja jäsenet
  • uudistuminen ja kasvu
  • hyvä työpaikka
  • kestävä toimintatapa
  • kannattavuus.

Tavoitteiden toteutumista seurataan koko strategiakauden ajan erikseen valittavien mittareiden avulla. Kirkkopalvelujen hallitus ohjaa ja seuraa strategisten tavoitteiden toteutumista määrittelemällä vuosittain strategiset hankkeet. Hankkeet ovat toiminta- ja tilikautta pidempiä ohjelmia, joiden avulla edistetään yhteisiä tavoitteita. 

Kestävän kehityksen ohjelman viitekehyksenä ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Ohjelman on tarkoitus olla konkreettinen kokonaissuunnitelma, joka sisältää Kirkkopalvelujen

  • kestävän kehityksen tavoitteet
  • tavoitteita tukevat mittarit
  • toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ohjelma elää ajassa ja sitä täydennetään ja tarkennetaan strategiakauden aikana.

Kaaviokuva Kirkkopalvelujen kestävän kehityksen tavoitteista.