Tämän uutisen lukemiseen kuluu aikaa 12 uhria

Yhteisvastuukeräys 2023 käynnistyy 5.2. – keräysvarat ohjataan nuorten väkivallan ja konfliktien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn. Tuotosta 40 prosenttia jää Suomessa nuorten hyväksi tehtävään työhön Aseman Lapset ry:n ja seurakuntien kautta. 60 prosenttia käytetään maailman katastrofialueiden ihmisten auttamiseen Kirkon Ulkomaanavun työn kautta. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön suojelema keräys alkaa sunnuntaina 5.2.2023. 

Väkivalta ja konfliktit synkistävät nuorten elämää yhä enemmän. Poliisin tilastojen mukaan alle 18-vuotiaiden väkivaltarikollisuus on lisääntynyt vuosina 2015–2021. Hälyttävin kasvu oli 12–14-vuotiaiden ikäluokassa, peräti 134 prosenttia. Kouluterveyskyselyn 2021 mukaan kouluväkivaltaa koki Suomessa lähes 39 000 nuorta joka viikko. Jos luet tämän uutisen kolmessa minuutissa, kouluväkivallan uhriksi joutuu samassa ajassa noin 12 nuorta.

”Lasten ja nuorten väkivallassa uhreja ovat kaikki: kiusattu ja kiusaaja, tekijä ja uhri, koulu ja koti, lapsi ja vanhempi. Sekä tekijä että uhri tarvitsevat apua”, painottaa Yhteisvastuu-piispa Jukka Keskitalo. 

Yhteisvastuun varainhankinnan päällikkö Eija Kilgast peräänkuuluttaa aikuisten vastuuta:

”Me aikuiset voimme olla vaikuttamassa siihen, että väkivaltatilanteisiin tartutaan ajoissa. Asianmukaisella, oikea-aikaisella ja osaavalla puuttumisella on mahdollista päästä kiinni tilanteisiin ennen kuin ne eskaloituvat. Tässä tarvitaan meitä kaikkia, jotta väkivallan kierre saadaan katkaistua.”

Riittävillä resursseilla alaikäisten väkivalta voidaan katkaista

Yhteisvastuukeräyksen keräystuotoista 20 prosenttia kohdistetaan Aseman Lapset ry:lle koulu- ja nuorisoväkivallan ehkäisemiseen ja vähentämiseen. Keräysvarat käytetään pitkittyneiden ja laajentuneiden koulukiusaamistapausten selvittämiseen K-0 (kiusaaminen nolla) -toiminnalla sekä katusovitteluun, jossa sovittelijoina toimivat nuorisotyön ammattilaiset. Toiminta on konkreettista puuttumista sekä ammattilaisten kouluttamista sovittelijoiksi ja väkivallan ehkäisyn osaajiksi.

”Ei yksikään nuori lähtökohtaisesti ole paha, vaikka hänen tekonsa olisivatkin”, toteaa Aseman Lapset ry:n tiimipäällikkö Heikki Turkka.

”Väkivaltaa ei tule hyväksyä, mutta taustoja pitää pyrkiä ymmärtämään. Nuoren arvostavalla kohtaamisella voidaan päästä kiinni teon juurisyihin ja vaikuttaa niihin. Aikuisen tuella on mahdollisuus oppia jatkossa toimimaan paremmin”, jatkaa Turkka.

Sekä K-0 että katusovittelu ovat hyviä apuvälineitä. Turkan mukaan tärkeintä on kuitenkin puuttua tilanteisiin, kuunnella nuoria ja olla arjessa läsnä turvallisina aikuisina. Välittää.

”Avainasemassa konfliktien ratkaisuissa ja kiusaamisen vastaisessa työssä ovat yhteistyössä yli rajojen toimivat aikuiset, jotka tietävät mitä tekevät ja tekevät sen aikailematta, jotta konfliktit eivät paisu hallitsemattomiksi”, Turkka summaa.

Toinen 20 prosenttia Suomeen jäävästä yhteisvastuutuotosta jää keräävälle seurakunnalle nuorten tukemiseen sekä muuhun oman alueen auttamistyöhön.

Koulutusta ja tukea kriisialueiden uhreille

60 prosenttia Yhteisvastuun keräystuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun (KUA:n) katastrofirahastoon, josta tuetaan humanitaarisen avun muodossa heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä maailman katastrofien keskellä. Avustustarpeiden syitä ovat useimmiten luonnonkatastrofit (kuivuus, tulvat, myrskyt, maanjäristykset), aseelliset konfliktit ja äkilliset onnettomuudet.

Tämänvuotisessa keräyksessä esitellään erityisesti KUA:n avustustyötä Keniassa, jossa karjanhoidolle elintärkeät laidunmaat ovat ilmastokriisin syventämän kuivuuden myötä hupenemassa. Epätoivoinen taistelu laidunmaasta johtaa konflikteihin ja väkivaltaisuuksiin.

”Katastrofien vaikutukset ulottuvat myös lapsiin ja nuoriin, kun heikentyvä turvallisuustilanne ja omaisuuden menettäminen saavat perheet vetämään lapsensa pois koulusta. Osa jatkaa kouluaan toisella alueella, köyhimpien perheiden lapset eivät ehkä palaa kouluun”, sanoo Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Tomi Järvinen.

Katastrofirahasto tukee yhteisvastuuvaroin lasten ja nuorten kouluun paluuta viidellä alueella Keniassa tavoitteenaan saada 41 500 haavoittuvassa asemassa olevaa lasta ja nuorta takaisin kouluun tarjoamalla esimerkiksi tukiopetusta ja psykososiaalista tukea. Hätäavun turvin tuetaan myös koulutarvikkeiden hankkimista, kouluruokailua sekä erityisesti tytöt huomioivien hygieniatilojen järjestämistä.

Yhteisvastuu tv:ssä

Keräyksen avajaisjumalanpalvelus Karjasillan kirkosta Yle TV1:ssä 5.2.2023 klo 10.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö avaa keräyskampanjan Yle TV1:ssä 5.2. kello 12.00. Kampanjan avaus lähetetään lisäksi su 5.2. klo 17.56, ti 7.2. klo 14.48 sekä pe 10.2. klo 19.52. Yle Radio1 lähettää kampanjan avauksen 5.2. klo 12 uutislähetyksen jälkeen.

Yhteisvastuun tv-dokumentit katsottavissa Yle TV1:ssä, YleAreenassa sekä Yhteisvastuun Youtube-kanavalla 5.2. iltapäivästä alkaen.

Keräyskausi: 1.1.2023 – 31.12.2023. Yhteisvastuu-kampanja käynnistyy joka vuosi helmikuun ensimmäisenä sunnuntaina.

#yhteisvastuukeräys2023

www.yhteisvastuu.fi 

Vapaasti käytettävää kuvamateriaalia Kirkkopalvelujen kuvapankista.

Lisätiedot:

  • varainhankinnan päällikkö Eija Kilgast, Kirkkopalvelut, 040 660 2964,
  • tiimipäällikkö (katusovittelu ja K-0) Heikki Turkka, Aseman Lapset ry, 050 518 5511,
  • digitaalisen viestinnän asiantuntija, Elisa Rimaila, 050 599 6986
  • Vuoden 2023 yhteisvastuupiispa Jukka Keskitalon erityisavustaja Pekka Mustakallio, p. 040 7490 115
  • viestintäpäällikkö Liisa Toivonen, Kirkkopalvelut, 040 546 1507