Tukea nuorten väkivallan ehkäisyyn: Yhteisvastuukeräyksen 2023 tulos ylitti odotukset

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksen kokonaistulos ylsi yli 2,6 miljoonaan euroon, kasvaen edellisvuodesta jopa yli 20 prosenttia. Keräystuoton kasvuun vaikutti erityisesti tapahtumien elpyminen koronavuosien jälkeen seurakunnissa, joissa keräyksen suurin tuotto-osuus tehdään tapahtumavetoisesti.

Yhteisvastuukeräyksen 2023 keräyskohteena oli väkivallan, konfliktien ja katastrofien keskellä elävät nuoret Suomessa ja maailmalla. Tuoton saajina ovat Kirkon Ulkomaanapu, Aseman Lapset sekä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat.

– Iloitsemme keräystuoton kasvusta, joka oli suurinta viimeisen 10 keräysvuoden ajalta. Se kertoo kirkon suurkeräyksen mahdollisuuksista ja ihmisten auttamishalusta, kun aihe on yhteiskunnallisesti tärkeä ja ajankohtainen.  Avuntarve on suuri ja siksi haluamme kiittää jokaista keräykseen osallistunutta lahjoittaa, kerääjää, vapaaehtoista ja kumppania siitä, että voimme tämän keräyksen avulla lisätä nuorten tarvitsemaa apua niin Suomessa kuin maailman katastrofialueillakin, sanoo viestintäpäällikkö Liisa Toivonen Kirkkopalvelut ry:stä.

Tuotosta 20 prosenttia käytetään Aseman Lapset ry:n työhön koulu- ja nuorisoväkivallan ehkäisemiseen ja vähentämiseen. Toinen 20 prosenttia ohjataan Suomen evankelis-luterilaisille seurakunnille kunkin seurakunnan oman alueen nuorten tukemiseen sekä muuhun paikallisesti tehtävään sosiaaliseen auttamistyöhön kaikkein heikoimmassa asemassa olevien hyväksi. 60 prosenttia vuoden 2023 keräystuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon, josta tuetaan heikoimmassa asemassa olevia maailman kriisien ja katastrofien keskellä.

Lue tiedote Yhteisvastuukeräyksen tuloksista.