Valona Vanhuspalvelujen selvitys paljastaa, että koronaepidemia yllätti kaikki

Valona Vanhuspalvelujen teettämästä selvityksestä ilmenee, että marras-joulukuun vaihteessa alkunsa saanut koronaepidemia vanhusten palveluyksikössä Pieksämäellä pääsi yllättämään kaikki toimijat. Viruksen laajamittaiseen leviämiseen ei oltu varauduttu. Koronavirukseen menehtyi yksikössä kaikkiaan seitsemän palveluyksikön asukasta.

Valona Vanhuspalvelujen toiminnasta koronaepidemian aikana teetettiin riippumaton selvitys, jonka toteuttajaksi valittiin FCG Oy. Selvitys tehtiin kirjallisen materiaalin sekä kyselyjen ja haastattelujen pohjalta.

Raportista selviää, että tilanne pääsi kehittymään vakavaksi muun muassa testitulosten viiveistä johtuen, minkä vuoksi yksikössä ei kyetty esimerkiksi suojautumisen osalta toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla. On todennäköistä, että virus pääsi yksikköön oireettoman kantajan mukana. Ensimmäisestä, jo edellisviikonlopun aikaan tapahtuneesta altistumisesta saatiin tieto vasta tiistaina 1.12.2020. Tartunnan varmistuessa 3.12.2020 virus oli käytännössä jo päässyt leviämään yksikköön.

”Vallitseva toimintatapa, jossa tartuntatautiviranomainen ohjaa vain altistuneet karanteeniin, mutta muihin rajoittaviin toimenpiteisiin ei ryhdytä, ei selvästikään ole riittävä. Jälkiviisaana voi todeta, että jo yhdenkin altistumisen tultua tietoon tulisi asumisyksiköissä ryhtyä järeisiin toimenpiteisiin. Nyt näissä toimenpiteissä oltiin auttamattomasti myöhässä”, kertoo Valona Vanhuspalvelujen palvelujohtaja Susanna Pirttiaho.

Selvityksen mukaan asukkaat hoidettiin epidemian aikana tilanteeseen nähden riittävän hyvin ja heidän perushoivansa turvattiin. Koronapotilaiden keskittäminen Pieksämäen kaupungin yksikköön perustamalle terveyskeskusosastolle mahdollisti sen, että tilanne saatiin hallintaan.

Käytännön toiminnan tasolla tärkein selvityksessä esille noussut seikka on ennakoinnin ja varautumisen tärkeys.

”Erilaisia kriisi- ja varautumissuunnitelmia on niin meillä kuin muuallakin syytä tarkastella kriittisesti ja päivittää ne vastaamaan hyvinkin poikkeuksellisia tilanteita. Nämä suunnitelmat tulee myös yhteensovittaa vähintään paikallisesti. Ikäihmisten, kuten muidenkin kuntalaisten palvelut, hoidetaan nykyään hyvin paljon julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyönä, joten myös kriisitilanteita tulee ennakoida yhdessä. Tähän työhön olemme Valona Vanhuspalveluissa ja Pieksämäellä jo ryhtyneet”, Pirttiaho kertoo.

Tartunnan sai kaikkiaan 20 asukasta ja 30 työntekijää

 Koronavirustartunnan sai Valona Vanhuspalvelujen vanhusten asumispalveluyksikössä Pieksämäellä viime joulukuussa kaikkiaan yhteensä 20 asukasta ja 30 työntekijää. Ensimmäisistä asukastartunnoista saatiin tieto kymmenen asukkaan osalta maanantaina 7.12. Viimeinen asukastartunta todettiin keskiviikkona 30.12. Ensimmäinen tartunta työntekijällä todettiin 3.12., ja viimeinen työntekijätartunta 23.12.

Koronavirukseen menehtyi kaikkiaan seitsemän palveluyksikön asukasta.

”Kaiken kaikkiaan olemme hurjan pahoillamme yksikössämme sairastuneiden asukkaiden ja työntekijöiden sekä heidän omaistensa ja läheistensä puolesta. Kriisi jätti meihin kaikkiin haavat, jotka toivottavasti ajan mittaan arpeutuvat”, palvelujohtaja Pirttiaho pahoittelee.

Pieksämäen kaupunki testasi Valona Vanhuspalvelujen asumispalveluyksikön asukkaat ja työntekijät yhteensä kahdeksan kertaa ajanjaksolla 4.-22. joulukuuta 2020.

Valona Vanhuspalveluissa toimi 9.12. alkaen Pieksämäen kaupungin terveydenhuollon yksikkö, jossa hoidettiin koronavirukseen sairastuneet asukkaat. Lisäksi kaupunki tuki Valonan sosiaalihuollon asumispalveluita siten, että henkilökuntavajetta paikattiin kaupungin hoitohenkilökunnalla ja hoitotyötä johti kaupungin nimeämä vastuusairaanhoitaja. Pieksämäen kaupungin ylläpitämä koronaosasto ajettiin alas joulunpyhinä.

Valona Vanhuspalveluissa on kaikkiaan 65 tehostetun palveluasumisen hoitopaikkaa ja henkilökuntaa reilut 40.  Valonan ensimmäiset hoitajat saivat koronarokotuksen 31.12.2020 alkaen yhdessä muiden ensilinjassa rokotettujen terveydenhuollon henkilöstöryhmien kanssa. Myös asumisyksikön halukkaat asukkaat on rokotettu.

Valona Vanhuspalvelut kuuluvat Kirkkopalvelut-konserniin, joka heti kriisin alettua päätti tehdä selvityksen tilanteesta ja sen syistä. FCG:n toimeksiantona oli selvittää, miten Valona Vanhuspalveluissa on koronaepidemian vallitessa toimittu sekä mitä koronatilanteesta ja sen hoitamisesta voidaan oppia.

Lisätiedot:

Susanna Pirttiaho
palvelujohtaja
Valona-hyvinvointi
040 529 6699
susanna.pirttiaho@valonahyvinvointi.fi

Kirkkopalvelut ry on seurakuntien ja kristillisten toimijoiden valtakunnallinen yhteistyö- ja palvelujärjestö, hyvinvointi- ja koulutuspalvelujen tuottaja sekä hyväntekeväisyystoimija. Kirkkopalvelut tarjoaa Seurakuntaopistossa ammatillista koulutusta vuosittain 3500 opiskelijalle. Seurakuntaopisto on Suomen suurin vapaan sivistystyön tarjoaja, jonka lyhytkursseihin osallistuu tuhansia opiskelijoita vuosittain. Päiväkoti Valona toimii Järvenpäässä ja lastenkoti Valona Pieksämäellä. Valona Vanhuspalvelut tarjoaa tehostetun palveluasumisen hoitopaikkoja ikäihmisille Pieksämäellä. Organisoimme Yhteisvastuukeräyksen sekä Kotimaanapu.fi-, Ruoka-apu.fi- ja Vapaaehtoistyo.fi -palvelut. Järjestämme Kirkkopäivät ja Tiekirkkotoimintaa. Kirkkopalvelujen omistama Kotimaa Oy on kustannusyhtiö ja viestinnän asiantuntijapalveluyritys. Kirkkopalvelut ry työllistää 352 työntekijää ja sen jäseninä on 318 seurakuntaa ja 81 järjestöä. Kirkkopalvelujen liikevaihto vuonna 2020 oli 32,1 miljoonaa euroa. www.kirkkopalvelut.fi