Yhteisvastuukeräyksen kumppanihaku vuodelle 2024 on käynnissä

Yhteisvastuukeräys hakee kumppania vuodelle 2024 teemalla nuorten tulevaisuuden mahdollisuuksien tukeminen. Haku päättyy 17.4.2023 klo 16.00.

Kumppanihakuun voivat osallistua järjestöt, joiden toiminta ja osaaminen voivat liittyä joihinkin seuraavista paremman tulevaisuuden mahdollistavista osa-alueista: nuorten työllisyyden edistäminen / nuorten koulutusmahdollisuuksien vahvistaminen / psykososiaalisen tuen, henkisen hyvinvoinnin, mielenterveyden tai elämänhallinnan edistäminen / syrjäytymisen tai yksinäisyyden vastainen työ tai yhteisöllisyyden vahvistaminen /asunnottomuuden hoito / päihdetyö.

Hae vuoden 2024 kumppaniksi tällä lomakkeella.

Teema tarjoaa useita tulokulmia nuorten tulevaisuuden mahdollisuuksia edistävään kampanjointiin. Kumppanin työssä kyseessä voi olla elämänhallinnan eri muodot, joiden parantaminen luo toivoa ja mahdollisuuksia nuorten tulevaisuuteen. Kyseessä voi olla ennaltaehkäisevä työ, juurisyitä ratkaiseva toiminta, negatiivisten vaikutusten vastainen työ tai esimerkiksi vaikuttamis- tai auttava työ.

Kumppaniksi valittu järjestö on vuoden 2024 Yhteisvastuukeräyksen tuoton kohteena ja osallistuu keräyksen valtakunnallisen kampanjoinnin toteutukseen. Kampanjan tavoitteena on löytää keinoja, tapoja tai menetelmiä, jotka parantavat nuorten elämänhallintaa ja luovat toivoa tulevaisuuden mahdollisuuksiin sekä positiivista muutosta ja näköaloja tulevaisuuteen.

Kumppanihaussa voi ehdottaa sekä uusia ja vähemmän huomiolle jääneitä, mutta innovatiivisia tai tuloksellisia tapoja kohdata ja toteuttaa nuorten tulevaisuuden mahdollisuuksia edistävää työtä nuorten parissa, tai hakea kumppanuutta jo hyväksi ja toimiviksi tavoiksi todennettujen toimintamallien laajemmalle levittämiseksi. Tavoitteena Yhteisvastuukeräyksen varoilla tuettavassa toiminnassa on se, että työtä tehdään nuorten hyväksi niin, että se joko mahdollistaa nuorille parempaa tulevaisuutta, parantaa nuorten elämänhallintaa tai edistää tulevaisuuden toivoa.

Rahoitettava toiminta voi olla:

 • Uudenlaisia lähestymistapoja nuorten elämänhallinnan parantamiseksi / nuorten tulevaisuuden toivon edistämiseksi / nuorten tulevaisuuden mahdollisuuksien edistämiseksi.
 • Laajentaa aiemmin kehitettyjä ja hyväksi havaittuja toimintamalleja, keinoja, menetelmiä, yhteisöjä, jotka toimivat nuoren tulevaisuuden mahdollisuuksia tukien / elämänhallintaa vahvistaen
 • Laajentaa aiemmin kehitettyjä ja hyväksi havaittuja toimintamalleja uusien avun tarpeessa olevien kohderyhmien tarpeisiin.

Kumppanihaussa huomioitavaa:

 • Yhteisvastuun keräystuotosta 20 % kohdentuu kumppanin hakuprosessissa ilmoittamaan keräysteeman mukaiseen Suomessa toteutettavaan hankkeeseen/toimintaan.
 • Toiminnan tulee olla maantieteellisesti kattavaa Suomessa.
 • Kumppanin tulee pystyä toteuttamaan toimintaa ja viestintää myös ruotsin kielellä.
 • Yhteisvastuukampanja on osaltaan myös yhteiskunnallista vaikuttamistoimintaa.
 • Kumppani osallistuu sovitusti Yhteisvastuukampanjan ja -keräyksen valmisteluun, toteutukseen ja viestintään.
 • Kumppaniksi haetaan tällä lomakkeella 17.4.2023 klo 16.00 mennessä.
 • Hakijoita pyydetään varautumaan mahdollisiin hakemukseen liittyviin tarkennus- ja lisäselvityspyyntöihin, sillä hakuprosessin edetessä teema tarkentuu.
 • Kirkkopalvelut ry tekee päätökset kumppanin valinnasta toukokuussa.
 • Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksista.

Kumppanihaun 2024 lisätietoliite

Kumppanihaun tulostettava tiedote

Lisätietoja:

Eija Kilgast
varainhankinnan päällikkö/
Yhteisvastuu, Kirkkopalvelut ry
puh. 040 660 2964
eija.kilgast@kirkkopalvelut.fi

Yhteydenotot mieluiten sähköpostitse, otsikolla KUMPPANIHAKU.
Puhelintiedustelut seuraavina aikoina: 11.4. klo 15-16, 12.4. klo 12-13 ja 13.4. klo 9-10.