Yhdessä tehden -tukea, tekoja ja hyvinvointia -hanke auttaa vähävaraisia

Yhdessä tehden -tukea, tekoja ja hyvinvointia on hanke, joka on suunnattu erityisesti työttömille ja työelämän ulkopuolella oleville aikuisille sekä heidän perheilleen. Kyseessä on ryhmähanke, jota koordinoi Kirkkopalvelut ry, joka toteuttaa hanketta yhteistyössä Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen – Siun Soten kanssa.

Yhdessä tehden -tukea, tekoja ja hyvinvointia on Ruokaviraston hyväksymä aineellisen avun ryhmähanke, joka on saanut myönteisen rahoituspäätöksen ajalle 1.9.2023–29.8.2025. Kyseessä on neljäs hanke, joka sai rahoituksen Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmasta.

Kirkkopalvelut ry on evankelis-luterilaisten seurakuntien ja kristillisten toimijoiden valtakunnallinen yhteistyö- ja palvelujärjestö, joka tuottaa muun muassa Ruoka-apu.fi-, Vapaaehtoistyö.fi- sekä Kotimaanavun hyväntekeväisyysverkkopalveluita. Kirkkopalvelut koordinoi toimintaa ja paikalliset ev.lut. seurakunnat jakavat aineellisen avun maksukortteja avuntarvitsijoille sen järjestämän toiminnan yhteydessä.

Siun sote tukee Pohjois-Karjalan alueen järjestöjä ja pieniä toimijoita koordinoimalla toimintaa alueellaan. Siun sote huolehtii korttien tilaamisesta niiden toimittajalta ja toimittaa kortit edelleen järjestöille. Hankkeessa mukana olevat järjestöt huolehtivat korttien jakamisesta edelleen avun tarpeessa oleville. Järjestöillä on vahva osaaminen avun tarpeessa olevien ihmisten kohtaamisessa. Järjestötoimijoiden kautta ruoka-apu tavoittaa ruoka-avun kohderyhmässä olevat henkilöt ja heidän perheenjäsenensä.

Hanke kattaa koko Suomen ja vie kahden vuoden aikana konkreettisesti perille 79 650 maksukorttia, joista Siun soten osuus on 4650 korttia. Tukea annetaan aineellisena apuna, 40 euron arvoisina maksukortteina sekä ohjaamalla avuntarvitsija oikeanlaisen avun piiriin. Toiminnan lähtökohtana on avuntarvitsijan henkilökohtainen kohtaaminen ja hänen avuntarpeensa.

Ruoka-aputoiminta on myös merkittävä väylä kohdata ja saada tukea tarvitsevia ihmisiä ja jopa kokonaisia perheitä palvelujen piiriin. Ruoka-avun kautta saadaan samalla lisättyä palvelutietoisuutta- ja myönteisyyttä, sekä madallettua ihmisten kynnystä ottaa yhteiskunnan eri toimijoiden moninaista apua vastaan.

Lisätietoja

Kirkkopalvelut ry
Eija Kilgast, hankepäällikkö
aineellinenapu@kirkkopalvelut.fi
p. 040 660 2964

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun sote 23.10.2023 alkaen
Ulla Tiainen, hankepäällikkö
ulla.tiainen@siunsote.fi
p. 013 330 4202