Sisäministeri Maria Ohisalo: Ruoka-avun tarpeen purkaminen on poliittinen asia

Ruoka-apu nyt ja tulevaisuudessa -seminaarin puheenvuorot ovat katsottavissa tallenteena https://www.facebook.com/ruokaapufi/

Valtakunnallisessa ”Ruoka-apu nyt ja tulevaisuudessa” -seminaarissa Helsingissä torstaina 12.9. puhunut sisäministeri Maria Ohisalo muistuttaa, että syrjäytyminen on suurin yhteiskuntarauhaa uhkaava tekijä. Sisäministeriö on nostanut asian suurimmaksi maan sisäiseksi turvallisuusuhaksi jo vuonna 2011, mutta riittäviä toimia tilanteen korjaamiseksi ei ole tehty.

Ohisalo tunnetaan köyhyys- ja leipäjonotutkijana. Vuonna 2017 julkaistu sosiologian väitös ”Murusia hyvinvointivaltion pohjalla: leipäjonot, koettu hyvinvointi ja huono-osaisuus” sai laajaa mediahuomiota.  Ohisalo muistutti, että keskeiset huonovointisuuden ja avun tarpeen mittarit ovat yhä valitettavan ajankohtaisia.

Seminaarin päättänyt yhteiskuntatieteiden tohtori, hyvinvointitutkija Tuomo Laihiala vahvisti Ohisalon havainnot oikeiksi. Perusturvan tason tulisi muodostaa sosiaalisesti hyväksyttävä elintaso, mutta tilanne voidaan korjata vain poliittisin arvovalinnoin.

Leipäjonoja on kaksi, ruoka-apua tarjoaa arviolta 1000 eri toimijaa

Seminaarin järjesti valtakunnallinen Osallistava yhteisö -hanke (2019-21). Hankkeen tavoitteena on monimuotoisen ruoka-avun ja yhteisöruokailujen valtakunnallisen koordinaation edistäminen ja alueellisen yhteistyön lisääminen. Hankkeen rahoittaa STEA ja sitä hallinnoi Kirkkopalvelut ry.

Erilaisia ruoka-apuun liittyviä toimijoita arvioidaan Suomessa olevan noin tuhat. Ruoka-apu on kaikkea muuta kuin leipäjonoja: Ruokaa voi hakea, sitä voi tehdä yhdessä, syödä yhdessä ja ostaa edulliseen hintaan. Osa ruoka-aputoimijoista on myös hyvin verkostoituneita ja ne pystyvät hoitamaan siksi kaiken avun lahjoitusruuan varastoinnista logistiikkaan aina tarjolle saamiseen asti.

Vuoden 2020 alussa hankkeen osana julkaistava Ruoka-apu.fi-verkkoalusta tuo kaiken ruoka-aputoiminnan yhdelle kartalle. Monimuotoiset ruokaan liittyvät tapahtumat tulevat näkyväksi niin ruokaa etsivän kuin sitä tarjoavien näkökulmasta. Kaikille avoin tieto on myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen väline.

Sivuston ja hankkeen muiden toimien avulla saadaan lisättyä ruoka-aputoiminnan laatua, läpinäkyvyyttä, ja yhteistyötä, sekä vahvistettua asiakkaan osallisuutta monin eri keinoin.

Lisätietoa hankkeesta ja seminaarista https://www.kirkkopalvelut.fi/hyvinvointi/osallistava-yhteiso

Lisätietoja projektipäällikkö Reetta Nick
p. 040 809 1684
reetta.nick@kirkkopalvelut.fi

Seuraa somessa (Twitter, Insta, Face): Löydät ne nimellä ruoka-apu tai ruoka-apu.fi