Päihdetyön kehittämistiimi – Kohti hyvää elämää!

Kehittämistiimi tekee aktiivista yhteistyötä päihdetyön asiantuntijaverkoston kanssa Etelä- ja Pohjois-Savon alueella.  Tiimin missio on Kohti hyvää elämää!

Tavoitteenamme on edistää päihdetyötä tekevien järjestöjen ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten välistä yhteistyötä sekä asiantuntijuutta.

 

Vaikutamme siihen, että osaaminen ja ymmärrys päihdetyöstä vahvistuu ja monipuolistuu. Toiminnallamme edistämme päihdetyön huomioimista erilaisissa palveluissa ja verkostoissa.

 

Kehittämisyhteistyö

Tunnistamme alueellisia kehittämistarpeita ja kokoamme ammattilaisverkostoja ajankohtaisten päihdetyön teemojen ympärille. Lisäksi tuemme järjestölähtöistä toimintaa ja palveluita alueellamme. Suunnittelemme ja toteutamme yhteistyössä erilaisia päihde- ja riippuvuustyön hankkeita.

 

Osaamisen vahvistaminen

Toteutamme ajankohtaisten päihdetyön teemojen ympärille erilaisia asiantuntijaluentoja, koulutustilaisuuksia ja seminaareja. Tilaisuudet räätälöidään tarpeen mukaisesti ja toteutetaan pääosin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.  Tilaisuudet ovat suunnattu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille sekä alan opiskelijoille. Voit myös tilata meiltä räätälöityjä puheenvuoroja ja koulutuksia eri teemoista.

Teemoina voivat olla esimerkiksi

  • Puheeksiotto, kohtaaminen, muutosmotivaatio ja – valmius, riippuvuus
  • Läheis- ja perhetyö
  • Jalkautuva työ
  • Naiserityinen päihdetyö
  • Nuorten voimavarakeskeinen tukeminen
  • Ikääntyneiden päihdetyö
  • Työssä jaksaminen

 

Naiserityinen päihdetyö

Tarjoamme naiserityisen päihdetyön tueksi ryhmänohjaajakoulutusta, joka perustuu ammattilaisohjattuun vertaisryhmämalliin (KokoNainen). Koulutuksessa käsitellään naiserityiseen päihdetyöhön pohjautuvia teemoja naiseuden näkökulmasta, vertaisuutta hyödyntäen.

Koulutuksessa hyödynnetään KokoNainen -oppaita, ajankohtaisia tutkimuksia sekä kokemusasiantuntijoiden ja ryhmänohjaajien kokemuksia naisryhmän ohjaamisesta. Tavoitteena on, että osallistujat saavat valmiudet käynnistää päihteettömyyttä tukevaa ryhmätoimintaa ja tarvittaessa meiltä voi saada apua uusien naisryhmien suunnitteluun.

Naiserityiseen päihdetyöhön liittyvät aineistot löytyvät kohdasta materiaalit.

Järjestämme ammattilaisille ja kokemusasiantuntijoille suunnattuja verkostotapaamisia, joissa syvennetään naiserityisen päihdetyön teemoja asiakastyön ja ryhmänohjauksen tueksi. Toimimme lisäksi aktiivisesti osana valtakunnallista Naiserityisen työn verkostoa, jonka tavoitteena on tehdä naiserityistä työtä näkyvämmäksi.

 

Työnohjaus

Tarjoamme koulutetun työnohjaajan ryhmätyönohjauspalveluita erityisesti päihde- ja sosiaalityön työyhteisöille.