Naiserityinen päihdetyö

Materiaalia ryhmänohjauksen tueksi

Kuuntele KokoNaiset-podcast

  • KokoNaiset on yhdeksänosainen podcast-sarja, joka käsittelee naiseuden huomioimista päihdetyössä. Se on puhetta naisista, päihteitä ja toipumisesta.

 

Nuorten päihdetyö
  • Olen voimakas -työkirja nuoren kanssa työskentelyn tueksi.
  • I got power! Resource-centered support for young people with substance abuse and mental health problems.

 

Ikääntyneiden päihdetyö

Ikääntyneiden päihdetyöhön liittyvää materiaalia on kehitetty Seniori I ja Seniori II -hankkeissa. Hankkeissa kehitettiin materiaalia sekä ammattilaisille sekä asiakkaille. Alla hankkeissa tehtyjä opinnäytetöitä, oppaita ja kirjoja.

Ahonen, Noora & Hemming, Marianne & Vihattula, Eija. Selvästi seniori– opaskirja asiakkaalle ja työntekijälle, DIAK, 2009.

Nykky, Tiina & Heino, Taina & Myllymäki, Eija & Rinne, Tuija 2010: Ikääntyminen ja päihteet. Ammatillisia kohtaamisia arjessa. Kehittämiskeskus Tyynelä. Kirjapaja. Helsinki.

Levo, Tarja & Viljanen, Maria (toim.) 2011. Pilotointia perustyöhön. Ikääntyneiden päihdetyötä juurruttamassa. Liika on aina liikaa. Ikääntyminen ja alkoholi projektin raportti 2005–2011.

 

Etsivä ja osallistava vanhustyö

Etsivän ja osallistavan vanhustyön malleja on kehitetty kahdessa Ikäarvokas -hankkeessa. IkäArvokas-hankkeiden tavoitteena oli etsiä ja kehittää uusia menetelmiä eristäytyneiden, yksinäisten ja syrjäytyneiden ikäihmisten tavoittamiseksi ja ohjata heitä palveluiden ja tuen piiriin sekä kehittää työvälineitä ammattilaisten käyttöön.

Hankkeessa koottu kirjanen kuvaa Etsivän ja osallistavan vanhustyön toimintamalleja.

Hoksauta minut -yhteydenottokortti toimintamallin löydät kuvattuna Innokylästä.

Matalan kynnyksen vertaiskerhon mallinnus.