Erityisesti Isä vahvistaa vanhemmuutta ja osallisuutta

Isyys ja vanhemmuus voimavarana päihteistä kuntoutumisessa

Erityisesti Isä -toiminnassa kiinnitetään huomiota päihteitä käyttävien miesten isyyden parempaan huomioimiseen palvelujärjestelmässä, jotta päihteistä kuntoutuminen ja kohtaaminen tapahtuisi ensisijaisesti isänä ja vanhempana.

Toimintaa pidetään yllä Kuopiossa, Jyväskylässä, Mikkelissä ja Varkaudessa.

 

 

Osallisuus ja kuulluksi tuleminen auttavat riippuvuuskäyttäytymisen hallinnassa

Toimintaa toteutetaan asiakastyönä, joka sisältää yksilö-, ryhmä- ja läheistyötä. Mukaan toimintaan voi ohjautua joko verkoston kautta tai itsenäisesti ottamalla yhteyttä työntekijöihin.

Toiminnassa mukana olevien isien kanssa työskentelyn pohjana on arjen hallinnan näkökulma, jossa tarkastellaan perheen tarpeita. Käsiteltävät teemat sekä yksilö- että ryhmätasolla ovat miesten arjesta nousevia aiheita, esim. tuki päihdeasioiden käsittelyyn oman lapsen kanssa, lapsen kasvu ja kehitys sekä lapsen tarpeet kussakin kehitysvaiheessa, vanhemman vastuu, oman isä-suhteen läpikäyminen ja siitä oppiminen ja oivaltaminen, millaisen miehen mallin haluaa välittää, isän itsetunnon vahvistaminen vanhempana, tapaamisoikeuksista huolehtiminen ja muut vanhemmuuden osallisuuden mahdollisuudet.

Erityisesti Isä -toiminnassa hyödynnetään samannimisessä projektissa vuosina 2013-2016 kehitettyjä menetelmiä.

Verkostoyhteistyö

Toiminnassa haluamme olla ”linkkinä” myös eri ammattilaisten välillä: päihdetoimijoille tuodaan tietoa/näkökulmaa lapsi- ja perhepalveluista, lapsi-ja perhepalveluista tuodaan tietoa/näkökulmaa päihdetoimijoille. Kannustamme isyyden ja vanhemmuuden puheeksi ottoon päihdepalveluissa ja päihteiden käytön puheeksi ottoon lapsi- ja perhepalveluissa.

Olemme mukana yhteistyökumppanina Lastensuojelun Keskusliiton Perheet keskiöön -hankkeessa!

Käy tykkäämässä meistä Facebookissa!

Ota yhteyttä!

Kuopio: 
Kaisa Ovaskainen
koordinaattori
p. 040 752 2944
kaisa.ovaskainen@kirkkopalvelut.fi
Kuopion seudun päihdepalvelusäätiö
Suokatu 23, 2.krs.
70100 Kuopio

Annemari Päivärinta
Suunnittelija
p. 040 669 2722
annemari.paivarinta@kirkkopalvelut.fi
Sepänkeskus
Kyllikinkatu 1-3
40100 Jyväskylä

Varkaus ja Mikkeli: 
Ilkka Sutinen
aluetyöntekijä
p. 040 752 4858
ilkka.sutinen@kirkkopalvelut.fi
Lähemäki-talo, 3. krs
Rauhankatu 10
50170 Mikkeli

Jyväskylä:
Heli Hiltunen

aluetyöntekijä
p. 040 7514941
heli.hiltunen@kirkkopalvelut.fi
Sepänkeskus
Kyllikinkatu 1-3
40100 Jyväskylä