Erityisesti Isä -toiminta vahvistaa vanhemmuutta ja osallisuutta

Isyys voimavarana päihteistä kuntoutumisessa

Erityisesti Isä -toiminnassa edistetään päihteitä käyttävien miesten isyyden parempaa huomioimista palvelujärjestelmässä, jotta päihteistä kuntoutuminen ja kohtaaminen tapahtuisi ensisijaisesti isänä ja vanhempana.

Toimimme Kuopion, Jyväskylän, Mikkelin ja Varkauden alueella.

Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskeskus STEA.

 

Yksilöllisen asiakastyön näkökulmana miesten arki ja perheen tarpeet

Kohtaamme asiakkaita yksilötapaamisissa ja ryhmätoiminnassa. Lisäksi tuemme päihteitä käyttävien isien läheisiä. Mukaan toimintaan voi tulla joko itsenäisesti ottamalla yhteyttä työntekijöihin tai toisen palvelun työntekijän ohjaamana.

Työskentely isien kanssa lähtee arjen hallinnan näkökulmasta ja perheen tarpeista. Käsiteltävät teemat yksilötyössä ja ryhmätoiminnassa ovat miesten arjesta nousevia aiheita, jotka liittyvät esimerkiksi lasten kasvuun ja kehitykseen, omaan rooliin ja toimintaan isänä ja vanhempana sekä vanhemmuuden osallisuutta edistäviin käytännön asioihin, kuten tapaamisoikeuksiin.

Erityisesti Isä -toiminnassa hyödynnetään samannimisessä projektissa vuosina 2013–2016 kehitettyjä menetelmiä, joihin voi tutustua osoitteessa https://www.isaerityinen.fi.

Ota rohkeasti yhteyttä oman alueesi työntekijään ja sovi tapaaminen. Toiminta on maksutonta ja luottamuksellista.

Tuomme verkostoyhteistyöhön perhepalvelujen ja päihdealan välistä vuoropuhelua

Toteutamme yhteistyönä toisten päihde- ja perhetyön toimijoiden kanssa ryhmätoimintaa, tapahtumia ja asiantuntijaluentoja. Tuemme mielellämme ammattilaisia uusien isäryhmien käynnistämisessä ja tarjoamme materiaaleja käyttöön maksutta.

Toimimme linkkinä eri ammattiryhmien välillä ja pyrimme erityisesti pitämään yllä päihdealan ja lapsi- ja perhepalveluiden toimijoiden välistä vuoropuhelua. Kannustamme isyyden ja vanhemmuuden puheeksi ottamiseen päihdepalveluissa ja vastaavasti päihteidenkäytön puheeksi ottamiseen lapsi- ja perhepalveluissa.

Olemme mukana yhteistyökumppanina Lastensuojelun Keskusliiton Perheet keskiöön -hankkeessa.

Isäerityisen päihdetyön koulutus

Erityisesti Isä -toiminnassa kehitetyn isäerityisen päihdetyön työkalut on koottu isaerityinen.fi-verkkosivuksi, jonka materiaalit ovat vapaasti kaikkien ammattilaisten hyödynnettävissä. Tarjoamme maksutonta koulutusta mallin käyttöön ottamisen tueksi. Koulutus räätälöidään vastaamaan osallistujien tarpeisiin ja toiveisiin. Koulutuksen kesto on sovittavissa tunnin perehdytyksestä koko päivän kestävään syvempään työskentelyyn.

Tutustu lisää Facebookissa!

Ota yhteyttä!

Jyväskylä:
Heli Hiltunen

koordinaattori
p. 040 7514941
heli.hiltunen@kirkkopalvelut.fi
Sepänkeskus
Kyllikinkatu 1-3
40100 Jyväskylä

Kuopio:
Suvi Kovalainen
aluetyöntekijä
040 752 2944
suvi.kovalainen@kirkkopalvelut.fi
Päihdepalvelusäätiö
Suokatu 23, 2.krs.
70100 Kuopio

Varkaus ja Mikkeli: 
Ilkka Sutinen
aluetyöntekijä
p. 040 752 4858
ilkka.sutinen@kirkkopalvelut.fi
Lähemäki-talo, 3. krs
Rauhankatu 10
50170 Mikkeli