Erityisesti Isä -toiminta tukee päihteitä haitallisesti käyttävien isien kuntoutumista ja vanhemmuutta

Erityisesti Isä -toiminnan kohderyhmänä ovat päihteitä haitallisesti käyttävät ja haitallisesti käytöstä kuntoutumassa olevat isät, jotka tarvitsevat tukea isyyteen ja vanhempana toimimiseen. Teemme asiakastyötä täydentäen ammattilaisten tarjoamia palveluita ja vahvistamme ammattilaisten osaamista isien kanssa työskentelyssä.

Isyys on tärkeä asia

Vuosien mittaan kertyneiden kokemusten ja isien palautteiden perusteella isyys on merkittävä voimavara päihteistä kuntoutumisen prosessissa. Isänä kohtaaminen ja vanhemmuustaitojen vahvistaminen kannattaa aina riippumatta siitä, missä vaiheessa kuntoutumista isä on. Isän tukeminen lisää hänen mahdollisuuksiaan ja kykyään toimia hyvänä isänä lapselle.

 

Asiakastyö isien kanssa

Teemme asiakastyötä sekä yksilömuotoisena että vertaisryhmätoimintana Kuopion, Mikkelin ja Varkauden alueilla.

Yksilöllinen asiakastyö on isän omien ja perheen tarpeiden mukaisesti suunniteltua keskustelutukea, palveluohjausta sekä tapaamisia asiakkaan arjessa. Tapaamisilla käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa isän hyvinvointi ja rooli isänä ja vanhempana, lapsen tarpeet, vanhemmuustaidot sekä vanhemmuuden osallisuuden edistyminen (esim. tapaamisoikeudet). Työskentelyyn voivat osallistua myös isien läheiset.

Vertaisryhmätoimintaa järjestämme pääasiassa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Toiminta on asiakkaille maksutonta ja luottamuksellista. Asiakkuuteen voi tulla jonkun toisen palvelun työntekijän ohjaamana tai ottamalla itse suoraan yhteyttä oman alueen työntekijöihin.

 ”Isyyden miettiminen on saanut kelaamaan omaa käytöstäni kotona ja viettämään enemmän aikaa lapseni kanssa. On se antanut voimaa myös päihteiden käytön lopettamiseen, kun saa vähän toisia näkökulmia asioihin.”

 

Ammattilaisille tarjottava tuki

Tarjoamme päihteitä haitallisesti käyttäviä ja käytöstä kuntoutuvia isiä työssään kohtaaville ammattilaisille lisätukea ja -välineitä työskentelyyn. Asiakkaille tarjottavan yksilötyön lisäksi tarjoamme ammattilaisille mahdollisuuden työparityöskentelyyn sekä konsultaatiotukeen isien vanhemmuuden ja kuntoutumisen tukemiseen liittyvissä asioissa.

Teemme yhteistyötä muun muassa perhepalveluiden, aikuissosiaalityön, päihdehuollon ja rikosseuraamusalan ammattilaisten kanssa.

Haluamme täydentää ammattilaisten tietoa ja osaamista kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden kanssa työskentelystä. Voit pyytää meiltä puheenvuoroja tai koulutuksellisia tilaisuuksia seuraavista aiheista:

  • isyyden merkitys päihteistä kuntoutumisessa
  • päihdekuntoutumista tukevan isäryhmän järjestäminen
  • isyyden tukeminen kuntoutumisen eri vaiheissa
  • riippuvuuden vaikutus isän vanhemmuuteen
  • päihteitä käyttävän isän kohtaaminen perhepalveluissa
  • päihteitä käyttävän isän vanhemmuuden tukeminen
  • isyyden huomioiminen vankilassa

 

Isaerityinen.fi

Ylläpidämme isaerityinen.fi-verkkosivustoa, joka tarjoaa tietoa ja pohdittavaa isille, läheisille sekä ammattilaisille tilanteessa, jossa isyyden haasteena on päihteet. Sivustolta löytyy myös työskentelymateriaalia ammattilaisten työn tueksi. Sivustoon voit tutustua tarkemmin täältä https://isaerityinen.fi/

 

Tutustu lisää Facebookissa ja Instagramissa 

 

Ota yhteyttä!

Kuopio:
Suvi Kovalainen
koordinaattori
p. 040 752 2944
suvi.kovalainen@kirkkopalvelut.fi
Suokatu 23, 70100 Kuopio

Varkaus: 
Ilkka Sutinen
asiantuntija
p. 040 752 4858
ilkka.sutinen@kirkkopalvelut.fi
Wredenkatu 3, 78250 Varkaus

Mikkeli:
Sampsa Hatakka

Asiantuntija
p.040 751 4941
sampsa.hatakka@kirkkopalvelut.fi
Porrassalmenkatu 39 b K2, 50100 Mikkeli