Yhdessä vanhemmuuden tueksi -hanke (2021-2024)

Tavoitteena on vahvistaa ja tukea vanhemmuutta sekä lisätä perheiden hyvinvointia. Kokoamme laajasti yhteen eri toimijoita ja edistämme alueella tehtävää yhteistyötä.

Toiminta-alueena on koko Etelä- ja Pohjois-Savo sekä Keski-Suomi. Hankkeen on määrä kestää vuoden 2024 loppuun.

 

Ensimmäisen hankekauden (2021–06/2023) aikana ideoitiin ja kokeiltiin eri tavoin vanhemmuutta tukevia toimintoja yhdessä paikallisten seurakuntien kanssa. Yhteistyöseurakuntia olivat Iisalmi, Joutsa, Juva, Jämsä, Petäjävesi, Pieksämäki, Rautalampi, Siilinjärvi, Sonkajärvi ja Äänekoski.

Hanke toimi rinnakkaishankkeena Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Pelastakaa Lapset ry:n vuonna 2021 käynnistyneiden Yhteisvastuu -rahoitteisten vanhemmuutta tukevien hankkeiden kanssa.

 

Toinen hankekausi (08/2023–2024) keskittyy yläkouluikäisten nuorten vanhempiin. Tavoitteena on tukea ja vahvistaa vanhemmuutta, kun nuoren kanssa kohdataan haasteita sekä lisätä vanhempien osaamista ja ymmärrystä nuoruuden eri ilmiöistä ja rohkeutta/keinoja puuttua niihin.

Vuoden 2024 aikana toteutetaan yhdeksän maksutonta verkkovanhempainiltaa, jotka kohdennetaan nuorten vanhemmille, huoltajille sekä nuoren muille tärkeille läheisille. Iltojen sisällöt on suunniteltu yhdessä hyvinvointialueiden, järjestöjen sekä lukuisten muiden eri ammattilaisten kanssa.

Vanhempainiltoihin liittyvä aineisto löytyy Materiaalit-sivulta.

Hanketta rahoittaa Tunkelon säätiö.